XS Power 6/55 – Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott chuẩn nhất. Có video trực tiếp quay số mở thưởng xổ số Power 6/55. XS Power đã xem là trúng

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 13/12/2018

Kỳ qsmt #00214 - Ngày 13/12/2018
 • 02
 • 11
 • 14
 • 36
 • 49
 • 55
 • 53
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

47.620.664.400 đ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

4.047.739.950 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 NGÀY 13/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số47.620.664.400 đ
Jackport 25 số + 1 số đb4.047.739.950 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 11/12/2018

Kỳ qsmt #00213 - Ngày 11/12/2018
 • 01
 • 05
 • 11
 • 37
 • 39
 • 44
 • 31
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

45.711.703.650 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.835.633.200 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 11/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số45.711.703.650 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.835.633.200 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 08/12/2018

Kỳ qsmt #00212 - Ngày 08/12/2018
 • 03
 • 06
 • 09
 • 31
 • 48
 • 54
 • 53
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

43.892.386.050 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.633.486.800 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 08/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số43.892.386.050 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.633.486.800 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 06/12/2018

Kỳ qsmt #00211 - Ngày 06/12/2018
 • 09
 • 13
 • 23
 • 27
 • 39
 • 42
 • 49
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

42.768.578.550 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.508.619.300 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 06/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số42.768.578.550 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.508.619.300 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 04/12/2018

Kỳ qsmt #00210 - Ngày 04/12/2018
 • 10
 • 13
 • 16
 • 23
 • 30
 • 49
 • 24
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

40.936.775.250 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.305.085.600 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 04/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số40.936.775.250 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.305.085.600 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 01/12/2018

Kỳ qsmt #00209 - Ngày 01/12/2018
 • 03
 • 05
 • 12
 • 20
 • 25
 • 33
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

39.994.410.450 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.200.378.400 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 01/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số39.994.410.450 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.200.378.400 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 29/11/2018

Kỳ qsmt #00208 - Ngày 29/11/2018
 • 10
 • 23
 • 27
 • 42
 • 51
 • 52
 • 20
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

38.191.004.850 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 29/11/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số38.191.004.850 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.000.000.000 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 27/11/2018

Kỳ qsmt #00207 - Ngày 27/11/2018
 • 03
 • 05
 • 23
 • 28
 • 35
 • 44
 • 08
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

36.820.442.100 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.138.322.850 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 27/11/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số36.820.442.100 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.138.322.850 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 20/11/2018

Kỳ qsmt #00204 - Ngày 20/11/2018
 • 09
 • 23
 • 33
 • 40
 • 44
 • 49
 • 17
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

32.831.024.250 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.679.565.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 20/11/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số32.831.024.250 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.679.565.500 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 17/11/2018

Kỳ qsmt #00203 - Ngày 17/11/2018
 • 12
 • 22
 • 26
 • 29
 • 45
 • 47
 • 15
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

31.465.133.850 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.527.799.900 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 17/11/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số31.465.133.850 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.527.799.900 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000