XS Power 6/55 Vietlott Đã Xem Là Trúng - Kết quả XS Mega 6/55

XS Power 6/55 – Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott chuẩn nhất. Có video trực tiếp quay số mở thưởng xổ số Power 6/55. XS Power đã xem là trúng

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 16/02/2019

Kỳ qsmt #00241 - Ngày 16/02/2019
 • 05
 • 08
 • 14
 • 28
 • 37
 • 40
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

50.622.710.700 đ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

5.739.437.500 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 NGÀY 16/02/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 50.622.710.700 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 5.739.437.500 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 14/02/2019

Kỳ qsmt #00240 - Ngày 14/02/2019
 • 08
 • 15
 • 26
 • 41
 • 43
 • 53
 • 46
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

48.334.463.400 đ

Giá trị giải jackport 2 :

5.485.187.800 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 14/02/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 48.334.463.400 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 5.485.187.800 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 12/02/2019

Kỳ qsmt #00239 - Ngày 12/02/2019
 • 01
 • 12
 • 17
 • 34
 • 48
 • 49
 • 47
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

46.036.778.250 đ

Giá trị giải jackport 2 :

5.229.889.450 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 12/02/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 46.036.778.250 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 5.229.889.450 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 31/01/2019

Kỳ qsmt #00235 - Ngày 31/01/2019
 • 10
 • 19
 • 20
 • 28
 • 34
 • 44
 • 29
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

39.668.776.950 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.522.333.750 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 31/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 39.668.776.950 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.522.333.750 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 29/01/2019

Kỳ qsmt #00234 - Ngày 29/01/2019
 • 15
 • 20
 • 26
 • 41
 • 45
 • 55
 • 10
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

37.689.645.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.302.430.200 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 29/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 37.689.645.000 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.302.430.200 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 26/01/2019

Kỳ qsmt #00233 - Ngày 26/01/2019
 • 20
 • 27
 • 33
 • 43
 • 53
 • 54
 • 48
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

36.240.081.150 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.141.367.550 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 26/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 36.240.081.150 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.141.367.550 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 22/01/2019

Kỳ qsmt #00231 - Ngày 22/01/2019
 • 01
 • 14
 • 22
 • 40
 • 52
 • 55
 • 21
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

32.903.474.700 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.770.633.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 22/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 32.903.474.700 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.770.633.500 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 19/01/2019

Kỳ qsmt #00230 - Ngày 19/01/2019
 • 13
 • 29
 • 42
 • 46
 • 51
 • 53
 • 36
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

31.343.414.700 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.597.293.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 19/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 31.343.414.700 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.597.293.500 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 17/01/2019

Kỳ qsmt #00229 - Ngày 17/01/2019
 • 13
 • 14
 • 22
 • 34
 • 35
 • 55
 • 54
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

30.000.000.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.448.025.200 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 17/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 30.000.000.000 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.448.025.200 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 15/01/2019

Kỳ qsmt #00228 - Ngày 15/01/2019
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

74.780.896.800 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.175.421.100 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 15/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 74.780.896.800 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.175.421.100 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000