XS Power 6/55 Vietlott Đã Xem Là Trúng - Kết quả XS Mega 6/55

XS Power 6/55 – Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott chuẩn nhất. Có video trực tiếp quay số mở thưởng xổ số Power 6/55. XS Power đã xem là trúng

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 22/06/2019

Kỳ qsmt #00295 - Ngày 22/06/2019
 • 01
 • 09
 • 23
 • 28
 • 42
 • 54
 • 49
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

71.915.836.350 đ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

3.840.693.550 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 NGÀY 22/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 71.915.836.350 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.840.693.550 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 20/06/2019

Kỳ qsmt #00294 - Ngày 20/06/2019
 • 09
 • 15
 • 23
 • 41
 • 49
 • 51
 • 52
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

70.095.625.050 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.638.447.850 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 20/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 70.095.625.050 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.638.447.850 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 18/06/2019

Kỳ qsmt #00293 - Ngày 18/06/2019
 • 21
 • 34
 • 45
 • 46
 • 47
 • 54
 • 04
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

67.915.717.950 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.396.235.950 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 18/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 67.915.717.950 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.396.235.950 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 15/06/2019

Kỳ qsmt #00292 - Ngày 15/06/2019
 • 13
 • 23
 • 40
 • 45
 • 52
 • 55
 • 09
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

65.946.387.450 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.177.421.450 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 15/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 65.946.387.450 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.177.421.450 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 13/06/2019

Kỳ qsmt #00291 - Ngày 13/06/2019
 • 06
 • 09
 • 15
 • 22
 • 29
 • 53
 • 25
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

64.349.594.400 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 13/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 64.349.594.400 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 11/06/2019

Kỳ qsmt #00290 - Ngày 11/06/2019
 • 02
 • 05
 • 13
 • 20
 • 30
 • 49
 • 35
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

62.484.145.050 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.190.130.750 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 11/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 62.484.145.050 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.190.130.750 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 08/06/2019

Kỳ qsmt #00289 - Ngày 08/06/2019
 • 02
 • 08
 • 10
 • 23
 • 27
 • 35
 • 47
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

60.811.500.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.004.281.300 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 08/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 60.811.500.000 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.004.281.300 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 06/06/2019

Kỳ qsmt #00288 - Ngày 06/06/2019
 • 10
 • 13
 • 30
 • 36
 • 51
 • 54
 • 16
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

59.020.828.950 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.805.317.850 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 06/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 59.020.828.950 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.805.317.850 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 04/06/2019

Kỳ qsmt #00287 - Ngày 04/06/2019
 • 18
 • 20
 • 24
 • 26
 • 33
 • 41
 • 55
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

56.962.077.600 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.576.567.700 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 04/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 56.962.077.600 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.576.567.700 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 01/06/2019

Kỳ qsmt #00286 - Ngày 01/06/2019
 • 10
 • 24
 • 31
 • 41
 • 42
 • 47
 • 20
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

55.166.476.800 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.377.056.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 01/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 55.166.476.800 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.377.056.500 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000