XS Power 6/55 Vietlott Đã Xem Là Trúng - Kết quả XS Mega 6/55

XS Power 6/55 – Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott chuẩn nhất. Có video trực tiếp quay số mở thưởng xổ số Power 6/55. XS Power đã xem là trúng

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 29/08/2019

Kỳ qsmt #00324 - Ngày 29/08/2019
 • 10
 • 11
 • 12
 • 23
 • 27
 • 48
 • 09
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

53.375.693.250VNĐ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

3.389.938.100 VNĐ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 29/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số53.375.693.250 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.389.938.100 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

 

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 27/08/2019

Kỳ qsmt #00323 - Ngày 27/08/2019
 • 16
 • 22
 • 29
 • 33
 • 46
 • 47
 • 55
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

51.577.194.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.190.104.850 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 27/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số51.577.194.000 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.190.104.850 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 24/08/2019

Kỳ qsmt #00322 - Ngày 24/08/2019
 • 19
 • 20
 • 34
 • 40
 • 49
 • 51
 • 01
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

49.866.250.350VNĐ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 VNĐ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 24/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số49.866.250.350 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.000.000.000 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 22/08/2019

Kỳ qsmt #00321 - Ngày 22/08/2019
 • 04
 • 07
 • 16
 • 17
 • 30
 • 39
 • 27
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

49.866.250.350 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.174.804.800 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 22/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số49.866.250.350 đ
Jackport 25 số + 1 số đb4.174.804.800 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 20/08/2019

Kỳ qsmt #00320 - Ngày 20/08/2019
 • 10
 • 30
 • 38
 • 48
 • 54
 • 55
 • 46
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

46.901.064.450 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.845.339.700 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 20/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số46.901.064.450 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.845.339.700 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 17/08/2019

Kỳ qsmt #00319 - Ngày 17/08/2019
 • 09
 • 11
 • 24
 • 26
 • 38
 • 53
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

45.290.687.700VNĐ

Giá trị giải jackport 2 :

3.666.408.950VNĐ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 17/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số45.290.687.700 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.666.408.950 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 15/08/2019

Kỳ qsmt #00318 - Ngày 15/08/2019
 • 19
 • 25
 • 31
 • 32
 • 39
 • 47
 • 08
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

43.839.772.950 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.505.196.200 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 15/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số43.839.772.950 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.505.196.200 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 13/08/2019

Kỳ qsmt #00317 - Ngày 13/08/2019
 • 04
 • 08
 • 16
 • 27
 • 32
 • 40
 • 23
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

42.504.716.100 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.356.856.550 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 13/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số42.504.716.100 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.356.856.550 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 10/08/2019

Kỳ qsmt #00316 - Ngày 10/08/2019
 • 07
 • 17
 • 36
 • 42
 • 43
 • 50
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

40.878.482.250 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.356.856.550 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 10/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số40.878.482.250 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.356.856.550 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 08/08/2019

Kỳ qsmt #00315 - Ngày 08/08/2019
 • 01
 • 06
 • 17
 • 18
 • 21
 • 41
 • 22
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

39.293.007.150 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 08/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số39.293.007.150 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.000.000.000 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000