XS Power 6/55 Vietlott Đã Xem Là Trúng - Kết quả XS Mega 6/55

XS Power 6/55 – Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott chuẩn nhất. Có video trực tiếp quay số mở thưởng xổ số Power 6/55. XS Power đã xem là trúng

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 20/08/2019

Kỳ qsmt #00320 - Ngày 20/08/2019
 • 10
 • 30
 • 38
 • 48
 • 54
 • 55
 • 46
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

46.901.064.450 đ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

3.845.339.700 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 NGÀY 20/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 46.901.064.450 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.845.339.700 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 17/08/2019

Kỳ qsmt #00319 - Ngày 17/08/2019
 • 09
 • 11
 • 24
 • 26
 • 38
 • 53
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

45.290.687.700VNĐ

Giá trị giải jackport 2 :

3.666.408.950VNĐ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 17/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 45.290.687.700 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.666.408.950 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 15/08/2019

Kỳ qsmt #00318 - Ngày 15/08/2019
 • 19
 • 25
 • 31
 • 32
 • 39
 • 47
 • 08
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

43.839.772.950 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.505.196.200 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 15/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 43.839.772.950 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.505.196.200 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 13/08/2019

Kỳ qsmt #00317 - Ngày 13/08/2019
 • 04
 • 08
 • 16
 • 27
 • 32
 • 40
 • 23
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

42.504.716.100 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.356.856.550 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 13/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 42.504.716.100 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.356.856.550 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 10/08/2019

Kỳ qsmt #00316 - Ngày 10/08/2019
 • 07
 • 17
 • 36
 • 42
 • 43
 • 50
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

40.878.482.250 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.356.856.550 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 10/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 40.878.482.250 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.356.856.550 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 08/08/2019

Kỳ qsmt #00315 - Ngày 08/08/2019
 • 01
 • 06
 • 17
 • 18
 • 21
 • 41
 • 22
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

39.293.007.150 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 08/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 39.293.007.150 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 06/08/2019

Kỳ qsmt #00314 - Ngày 06/08/2019
 • 09
 • 11
 • 19
 • 20
 • 26
 • 42
 • 17
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

38.078.447.700 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.897.605.300 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 06/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 38.078.447.700 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.897.605.300 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 03/08/2019

Kỳ qsmt #00313 - Ngày 03/08/2019
 • 13
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 30
 • 04
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

36.751.522.800 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.750.169.200 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 03/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 36.751.522.800 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.750.169.200 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 01/08/2019

Kỳ qsmt #00312 - Ngày 01/08/2019
 • 01
 • 18
 • 39
 • 45
 • 48
 • 49
 • 26
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

35.273.732.250 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.585.970.250 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 01/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 35.273.732.250 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.585.970.250 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 30/07/2019

Kỳ qsmt #00311 - Ngày 30/07/2019
 • 03
 • 08
 • 12
 • 21
 • 32
 • 51
 • 07
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

33.976.192.350 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.441.799.150 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 30/07/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 33.976.192.350 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.441.799.150 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000