XS Power 6/55 Vietlott Đã Xem Là Trúng - Kết quả XS Mega 6/55

XS Power 6/55 – Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott chuẩn nhất. Có video trực tiếp quay số mở thưởng xổ số Power 6/55. XS Power đã xem là trúng

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 20/04/2019

Kỳ qsmt #00268 - Ngày 20/04/2019
 • 08
 • 10
 • 12
 • 24
 • 40
 • 44
 • 51
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

117.272.637.300 đ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

4.401.375.550 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 NGÀY 20/04/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 117.272.637.300 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.401.375.550 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 18/04/2019

Kỳ qsmt #00267 - Ngày 18/04/2019
 • 07
 • 08
 • 15
 • 24
 • 26
 • 48
 • 10
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

114.222.823.500 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.062.507.350 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 18/04/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 114.222.823.500 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.062.507.350 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 16/04/2019

Kỳ qsmt #00266 - Ngày 16/04/2019
 • 16
 • 29
 • 32
 • 33
 • 52
 • 53
 • 05
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

110.883.292.950 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.691.448.400 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 16/04/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 110.883.292.950 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.691.448.400 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 13/04/2019

Kỳ qsmt #00265 - Ngày 13/04/2019
 • 09
 • 13
 • 20
 • 21
 • 36
 • 43
 • 32
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

107.805.747.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.349.498.850 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 13/04/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 107.805.747.000 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.349.498.850 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 11/04/2019

Kỳ qsmt #00264 - Ngày 11/04/2019
 • 01
 • 08
 • 31
 • 32
 • 37
 • 55
 • 53
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

104.660.257.350 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 11/04/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 104.660.257.350 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 09/04/2019

Kỳ qsmt #00263 - Ngày 09/04/2019
 • 10
 • 14
 • 19
 • 36
 • 48
 • 49
 • 03
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

101.454.269.700 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.349.040.200 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 09/04/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 101.454.269.700 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.349.040.200 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 06/04/2019

Kỳ qsmt #00262 - Ngày 06/04/2019
 • 01
 • 20
 • 30
 • 41
 • 46
 • 50
 • 48
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

98.312.907.900 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 06/04/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 98.312.907.900 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 04/04/2019

Kỳ qsmt #00261 - Ngày 04/04/2019
 • 16
 • 26
 • 29
 • 38
 • 47
 • 51
 • 13
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

95.702.711.250 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.307.359.150 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 04/04/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 95.702.711.250 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.307.359.150 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 02/04/2019

Kỳ qsmt #00260 - Ngày 02/04/2019
 • 01
 • 04
 • 09
 • 20
 • 22
 • 26
 • 48
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

92.936.478.900 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 02/04/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 92.936.478.900 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 30/03/2019

Kỳ qsmt #00259 - Ngày 30/03/2019
 • 03
 • 15
 • 18
 • 35
 • 50
 • 54
 • 32
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

90.282.744.300 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.269.715.950 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 30/03/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 90.282.744.300 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.269.715.950 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000