XS Mega 6/45 - Trực tiếp kết quả xổ số Mega 6/45 Đã Xem Là Trúng

XS Mega 6/45 cơ hội đổi đời của bạn. Dò kết quả xổ số Vietlott mega 6/45 hôm nay chuẩn nhất. Xem trực tiếp video quay số mở thưởng xsmega tại trường quay.

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 30/08/2019

Kỳ qsmt #00486 - Ngày 30/08/2019
 • 05
 • 06
 • 22
 • 23
 • 25
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

53.879.797.500 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 30/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số53.879.797.500 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 28/08/2019

Kỳ qsmt #00485 - Ngày 28/08/2019
 • 01
 • 04
 • 12
 • 14
 • 19
 • 30
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

50.256.177.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 28/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số50.256.177.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 25/08/2019

Kỳ qsmt #00484 - Ngày 25/08/2019
 • 07
 • 08
 • 15
 • 20
 • 24
 • 31
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

46.911.829.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 25/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số46.911.829.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 23/08/2019

Kỳ qsmt #00483 - Ngày 23/08/2019
 • 06
 • 07
 • 12
 • 17
 • 19
 • 24
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

43.784.877.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 23/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số43.784.877.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 21/08/2019

Kỳ qsmt #00483 - Ngày 21/08/2019
 • 06
 • 08
 • 17
 • 20
 • 21
 • 31
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

40.626.087.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 21/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số40.626.087.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 18/08/2019

Kỳ qsmt #00481 - Ngày 18/08/2019
 • 02
 • 07
 • 18
 • 21
 • 24
 • 33
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

37.492.523.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 18/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số37.492.523.500đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 16/08/2019

Kỳ qsmt #00480 - Ngày 16/08/2019
 • 06
 • 14
 • 15
 • 19
 • 31
 • 39
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

37.492.523.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 16/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số37.492.523.500 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 14/08/2019

Kỳ qsmt #00479 - Ngày 14/08/2019
 • 13
 • 20
 • 22
 • 24
 • 33
 • 34
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

34.518.894.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 14/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số34.518.894.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 11/08/2019

Kỳ qsmt #00478 - Ngày 11/08/2019
 • 01
 • 04
 • 07
 • 09
 • 25
 • 31
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

26.578.394.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 11/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số26.578.394.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 07/08/2019

Kỳ qsmt #00476 - Ngày 07/08/2019
 • 01
 • 05
 • 13
 • 31
 • 32
 • 43
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

25.016.702.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 07/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số25.016.702.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ