XS Mega 6/45 cơ hội đổi đời của bạn. Dò kết quả xổ số Vietlott mega 6/45 hôm nay chuẩn nhất. Xem trực tiếp video quay số mở thưởng xsmega tại trường quay.

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 14/12/2018

Kỳ qsmt #00375 - Ngày 14/12/2018
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

14.424.640.000 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 14/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số14.424.640.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 12/12/2018

Kỳ qsmt #00373 - Ngày 12/12/2018
 • 01
 • 03
 • 11
 • 15
 • 27
 • 30
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

13.234.739.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 12/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số13.234.739.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 09/12/2018

Kỳ qsmt #00373 - Ngày 09/12/2018
 • 06
 • 08
 • 26
 • 34
 • 40
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

12.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 09/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số12.000.000.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 07/12/2018

Kỳ qsmt #00372 - Ngày 07/12/2018
 • 01
 • 06
 • 07
 • 22
 • 31
 • 39
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

12.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 07/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số12.000.000.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 05/12/2018

Kỳ qsmt #00371 - Ngày 05/12/2018
 • 07
 • 28
 • 29
 • 39
 • 42
 • 45
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

21.297.938.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 05/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số21.297.938.500 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 02/12/2018

Kỳ qsmt #00370 - Ngày 02/12/2018
 • 02
 • 04
 • 12
 • 23
 • 37
 • 45
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

19.833.902.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 02/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số19.833.902.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 30/11/2018

Kỳ qsmt #00369 - Ngày 30/11/2018
 • 11
 • 18
 • 23
 • 25
 • 28
 • 35
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

18.659.638.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 30/11/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số18.659.638.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 28/11/2018

Kỳ qsmt #00368 - Ngày 28/11/2018
 • 08
 • 13
 • 20
 • 21
 • 25
 • 28
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

17.059.686.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 28/11/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số17.059.686.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 21/11/2018

Kỳ qsmt #00365 - Ngày 21/11/2018
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

13.453.897.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 21/11/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số13.453.897.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 18/11/2018

Kỳ qsmt #00364 - Ngày 18/11/2018
 • 06
 • 27
 • 28
 • 30
 • 37
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

12.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 18/11/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số12.000.000.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000