XS Mega 6/45 - Trực tiếp kết quả xổ số Mega 6/45 Đã Xem Là Trúng

XS Mega 6/45 cơ hội đổi đời của bạn. Dò kết quả xổ số Vietlott mega 6/45 hôm nay chuẩn nhất. Xem trực tiếp video quay số mở thưởng xsmega tại trường quay.

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 23/06/2019

Kỳ qsmt #00457 - Ngày 23/06/2019
 • 03
 • 08
 • 11
 • 27
 • 32
 • 36
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

17.771.417.500 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 23/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 17.771.417.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 21/06/2019

Kỳ qsmt #00456 - Ngày 21/06/2019
 • 01
 • 04
 • 19
 • 21
 • 23
 • 39
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

16.557.487.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 21/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 16.557.487.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 19/06/2019

Kỳ qsmt #00455 - Ngày 19/06/2019
 • 02
 • 04
 • 11
 • 15
 • 35
 • 40
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

15.332.578.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 19/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 15.332.578.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 16/06/2019

Kỳ qsmt #00454 - Ngày 16/06/2019
 • 06
 • 07
 • 19
 • 29
 • 31
 • 36
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

14.177.934.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 16/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 14.177.934.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 14/06/2019

Kỳ qsmt #00453 - Ngày 14/06/2019
 • 02
 • 12
 • 16
 • 36
 • 37
 • 45
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

13.115.937.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 14/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 13.115.937.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 12/06/2019

Kỳ qsmt #00452 - Ngày 12/06/2019
 • 10
 • 11
 • 21
 • 23
 • 26
 • 37
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

12.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 12/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 12.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 09/06/2019

Kỳ qsmt #00451 - Ngày 09/06/2019
 • 02
 • 06
 • 22
 • 25
 • 35
 • 36
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

32.742.356.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 09/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 32.742.356.500đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 07/06/2019

Kỳ qsmt #00450 - Ngày 07/06/2019
 • 11
 • 13
 • 15
 • 26
 • 27
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

31.263.883.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 07/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 31.263.883.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 05/06/2019

Kỳ qsmt #00449 - Ngày 05/06/2019
 • 04
 • 08
 • 22
 • 25
 • 37
 • 39
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

29.782.077.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 05/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 29.782.077.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 02/06/2019

Kỳ qsmt #00448 - Ngày 02/06/2019
 • 02
 • 05
 • 12
 • 35
 • 41
 • 43
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

28.327.703.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 02/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 28.327.703.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ