XS Mega 6/45 - Trực tiếp kết quả xổ số Mega 6/45 Đã Xem Là Trúng

XS Mega 6/45 cơ hội đổi đời của bạn. Dò kết quả xổ số Vietlott mega 6/45 hôm nay chuẩn nhất. Xem trực tiếp video quay số mở thưởng xsmega tại trường quay.

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 21/04/2019

Kỳ qsmt #00430 - Ngày 21/04/2019
 • 08
 • 11
 • 13
 • 20
 • 41
 • 43
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

13.042.826.000 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 21/04/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 13.042.826.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 19/04/2019

Kỳ qsmt #00429 - Ngày 19/04/2019
 • 01
 • 04
 • 05
 • 12
 • 17
 • 21
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

12.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 19/04/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 12.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 17/04/2019

Kỳ qsmt #00428 - Ngày 17/04/2019
 • 07
 • 11
 • 21
 • 25
 • 30
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

12.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 17/04/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 12.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 14/04/2019

Kỳ qsmt #00427 - Ngày 14/04/2019
 • 04
 • 13
 • 20
 • 34
 • 35
 • 37
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

40.141.316.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 14/04/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 40.141.316.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 12/04/2019

Kỳ qsmt #00426 - Ngày 12/04/2019
 • 03
 • 12
 • 15
 • 16
 • 17
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

36.441.477.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 12/04/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 36.441.477.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 10/04/2019

Kỳ qsmt #00425 - Ngày 10/04/2019
 • 07
 • 11
 • 14
 • 30
 • 35
 • 42
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

32.688.405.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 10/04/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 32.688.405.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 07/04/2019

Kỳ qsmt #00424 - Ngày 07/04/2019
 • 08
 • 10
 • 26
 • 28
 • 32
 • 34
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

29.177.213.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 07/04/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 29.177.213.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 05/04/2019

Kỳ qsmt #00422 - Ngày 05/04/2019
 • 02
 • 07
 • 25
 • 36
 • 38
 • 43
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

26.129.369.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 05/04/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 26.129.369.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 03/04/2019

Kỳ qsmt #00422 - Ngày 03/04/2019
 • 04
 • 11
 • 18
 • 33
 • 34
 • 45
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

24.437.276.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 03/04/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 24.437.276.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 31/03/2019

Kỳ qsmt #00421 - Ngày 31/03/2019
 • 03
 • 05
 • 19
 • 28
 • 31
 • 38
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

22.765.342.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 31/03/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 22.765.342.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ