XS Max 4D - Trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott

XS Max 4D – Kết quả xổ số Max 4D Vietlott hôm nay . Xem video qsmt trực tiếp xs max 4d tại trường quay. XS Max 4D đã chơi là trúng

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 20/04/2019

Kỳ qsmt #00376 - Ngày 20/04/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 0
 • 0
 • 8
 • 7
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 0
 • 9
 • 3
 • 5
 • 3
 • 4
 • 4
 • 7
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 2
 • 7
 • 8
 • 0
 • 9
 • 8
 • 4
 • 7
 • 9
 • 7
 • 0
 • 9
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 0
 • 0
 • 8
 • 7
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 0
 • 0
 • 8
 • 7
 100.000 đ  ...

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 18/04/2019

Kỳ qsmt #00375 - Ngày 18/04/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 5
 • 3
 • 3
 • 8
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 7
 • 5
 • 4
 • 1
 • 9
 • 7
 • 2
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 6
 • 0
 • 7
 • 2
 • 5
 • 0
 • 8
 • 8
 • 4
 • 7
 • 2
 • 9
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 5
 • 3
 • 3
 • 8
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 5
 • 3
 • 3
 • 8
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 16/04/2019

Kỳ qsmt #00374 - Ngày 16/04/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 3
 • 2
 • 9
 • 0
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 1
 • 3
 • 1
 • 3
 • 8
 • 1
 • 3
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 5
 • 0
 • 7
 • 9
 • 1
 • 1
 • 5
 • 9
 • 5
 • 0
 • 2
 • 0
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 3
 • 2
 • 9
 • 0
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 3
 • 2
 • 9
 • 0
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 13/04/2019

Kỳ qsmt #00373 - Ngày 13/04/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 0
 • 3
 • 1
 • 5
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 8
 • 8
 • 9
 • 1
 • 5
 • 9
 • 6
 • 9
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 8
 • 6
 • 8
 • 8
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6
 • 0
 • 1
 • 3
 • 1
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 0
 • 3
 • 1
 • 5
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 0
 • 3
 • 1
 • 5
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 11/04/2019

Kỳ qsmt #00372 - Ngày 11/04/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 9
 • 0
 • 4
 • 2
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 2
 • 5
 • 8
 • 0
 • 1
 • 7
 • 6
 • 4
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 6
 • 6
 • 6
 • 9
 • 4
 • 7
 • 0
 • 0
 • 9
 • 0
 • 7
 • 2
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 9
 • 0
 • 4
 • 2
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 9
 • 0
 • 4
 • 2
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 09/04/2019

Kỳ qsmt #00371 - Ngày 09/04/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 3
 • 6
 • 0
 • 2
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 4
 • 9
 • 7
 • 4
 • 5
 • 9
 • 8
 • 3
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 8
 • 5
 • 7
 • 5
 • 4
 • 2
 • 7
 • 0
 • 9
 • 9
 • 1
 • 3
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 3
 • 6
 • 0
 • 2
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 3
 • 6
 • 0
 • 2
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 06/04/2019

Kỳ qsmt #00370 - Ngày 06/04/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 2
 • 9
 • 1
 • 9
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 6
 • 9
 • 6
 • 0
 • 3
 • 3
 • 0
 • 8
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 9
 • 2
 • 3
 • 3
 • 6
 • 9
 • 3
 • 8
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 2
 • 9
 • 1
 • 9
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 2
 • 9
 • 1
 • 9
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 04/04/2019

Kỳ qsmt #00369 - Ngày 04/04/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 6
 • 1
 • 7
 • 6
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 5
 • 7
 • 4
 • 8
 • 6
 • 5
 • 1
 • 4
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 9
 • 8
 • 9
 • 6
 • 6
 • 8
 • 5
 • 2
 • 5
 • 7
 • 3
 • 4
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 6
 • 1
 • 7
 • 6
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 6
 • 1
 • 7
 • 6
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 02/04/2019

Kỳ qsmt #00368 - Ngày 02/04/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 6
 • 3
 • 9
 • 9
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 4
 • 3
 • 7
 • 4
 • 6
 • 9
 • 7
 • 5
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 0
 • 0
 • 9
 • 2
 • 7
 • 6
 • 2
 • 0
 • 2
 • 4
 • 1
 • 8
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 6
 • 3
 • 9
 • 9
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 6
 • 3
 • 9
 • 9
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 30/03/2019

Kỳ qsmt #00367 - Ngày 30/03/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 7
 • 6
 • 5
 • 1
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 5
 • 9
 • 7
 • 3
 • 7
 • 3
 • 8
 • 3
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 9
 • 5
 • 3
 • 7
 • 0
 • 1
 • 8
 • 9
 • 0
 • 9
 • 4
 • 2
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 7
 • 6
 • 5
 • 1
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 7
 • 6
 • 5
 • 1
 100.000 đ  ...