XS Max 4D - Trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott

XS Max 4D – Kết quả xổ số Max 4D Vietlott hôm nay . Xem video qsmt trực tiếp xs max 4d tại trường quay. XS Max 4D đã chơi là trúng

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 22/06/2019

Kỳ qsmt #00403 - Ngày 22/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 3
 • 2
 • 7
 • 1
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 6
 • 1
 • 7
 • 3
 • 6
 • 5
 • 9
 • 7
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 8
 • 4
 • 5
 • 4
 • 1
 • 0
 • 7
 • 4
 • 8
 • 5
 • 4
 • 1
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 3
 • 2
 • 7
 • 1
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 3
 • 2
 • 7
 • 1
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI NGÀY

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 20/06/2019

Kỳ qsmt #00402 - Ngày 20/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 8
 • 6
 • 0
 • 9
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 1
 • 9
 • 8
 • 4
 • 6
 • 1
 • 2
 • 1
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 0
 • 1
 • 0
 • 9
 • 7
 • 2
 • 2
 • 6
 • 0
 • 3
 • 1
 • 6
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 8
 • 6
 • 0
 • 9
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 8
 • 6
 • 0
 • 9
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 18/06/2019

Kỳ qsmt #00401 - Ngày 18/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 6
 • 4
 • 9
 • 4
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 1
 • 4
 • 1
 • 2
 • 9
 • 5
 • 5
 • 2
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 9
 • 7
 • 4
 • 5
 • 8
 • 1
 • 3
 • 6
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 6
 • 4
 • 9
 • 4
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 6
 • 4
 • 9
 • 4
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 15/06/2019

Kỳ qsmt #00454 - Ngày 15/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 4
 • 7
 • 9
 • 7
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 7
 • 7
 • 7
 • 1
 • 0
 • 2
 • 4
 • 7
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 5
 • 0
 • 4
 • 3
 • 6
 • 9
 • 4
 • 5
 • 5
 • 2
 • 2
 • 4
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 4
 • 7
 • 9
 • 7
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 4
 • 7
 • 9
 • 7
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 13/06/2019

Kỳ qsmt #00399 - Ngày 13/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 3
 • 6
 • 0
 • 4
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 9
 • 2
 • 8
 • 1
 • 0
 • 3
 • 5
 • 2
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 8
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 2
 • 5
 • 8
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 3
 • 6
 • 0
 • 4
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 3
 • 6
 • 0
 • 4
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 11/06/2019

Kỳ qsmt #00398 - Ngày 11/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 8
 • 7
 • 5
 • 8
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 1
 • 6
 • 6
 • 9
 • 2
 • 4
 • 6
 • 1
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 7
 • 6
 • 4
 • 4
 • 5
 • 3
 • 8
 • 6
 • 9
 • 4
 • 0
 • 5
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 8
 • 7
 • 5
 • 8
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 8
 • 7
 • 5
 • 8
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 08/06/2019

Kỳ qsmt #00397 - Ngày 08/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 0
 • 7
 • 9
 • 4
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 8
 • 3
 • 1
 • 0
 • 8
 • 1
 • 3
 • 8
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 3
 • 0
 • 7
 • 3
 • 7
 • 6
 • 5
 • 0
 • 2
 • 1
 • 6
 • 2
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 0
 • 7
 • 9
 • 4
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 0
 • 7
 • 9
 • 4
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 06/06/2019

Kỳ qsmt #00396 - Ngày 06/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 1
 • 9
 • 4
 • 2
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 7
 • 4
 • 0
 • 7
 • 3
 • 6
 • 3
 • 4
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 1
 • 9
 • 1
 • 0
 • 8
 • 6
 • 8
 • 0
 • 5
 • 3
 • 2
 • 5
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 1
 • 9
 • 4
 • 2
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 1
 • 9
 • 4
 • 2
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 04/06/2019

Kỳ qsmt #00395 - Ngày 04/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 3
 • 1
 • 8
 • 1
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 1
 • 4
 • 6
 • 8
 • 0
 • 0
 • 6
 • 6
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 7
 • 3
 • 2
 • 5
 • 3
 • 0
 • 3
 • 1
 • 5
 • 6
 • 1
 • 8
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 3
 • 1
 • 8
 • 1
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 3
 • 1
 • 8
 • 1
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 01/06/2019

Kỳ qsmt #00394 - Ngày 01/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 9
 • 6
 • 0
 • 0
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 7
 • 8
 • 4
 • 1
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 1
 • 1
 • 7
 • 1
 • 2
 • 4
 • 2
 • 6
 • 1
 • 2
 • 9
 • 0
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 9
 • 6
 • 0
 • 0
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 9
 • 6
 • 0
 • 0
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY