XS Max 3D – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 24/05/2019

Kỳ qsmt #00015 - Ngày 24/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 4
 • 0
 • 8
 • 7
 • 7
 • 1
Giải Nhì350.000 đ
 • 7
 • 8
 • 8
 • 3
 • 2
 • 7
 • 3
 • 8
 • 4
 • 3
 • 1
 • 4
Giải Ba210.000 đ
 • 3
 • 3
 • 4
 • 3
 • 7
 • 1
 • 9
 • 1
 • 9
 • 2
 • 7
 • 3
 • 9
 • 2
 • 7
 • 9
 • 6
 • 9
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 7
 • 8
 • 4
 • 1
 • 0
 • 3
 • 5
 • 9
 • 3
 • 0
 • 4
 • 0
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 7
 • 7
 • 9
 • 3
 • 5
 • 6
 • 5
 • 5

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 22/05/2019

Kỳ qsmt #00014 - Ngày 22/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 5
 • 4
 • 8
 • 0
 • 6
 • 8
Giải Nhì350.000 đ
 • 5
 • 2
 • 8
 • 9
 • 2
 • 4
 • 1
 • 0
 • 3
 • 3
 • 8
 • 4
Giải Ba210.000 đ
 • 3
 • 4
 • 4
 • 7
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 5
 • 9
 • 8
 • 8
 • 3
 • 7
 • 5
 • 4
 • 4
 • 1
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 4
 • 2
 • 9
 • 4
 • 3
 • 9
 • 0
 • 0
 • 3
 • 7
 • 4
 • 2
 • 7
 • 5
 • 1
 • 0
 • 2
 • 2
 • 4
 • 1
 • 4
 • 8
 • 7
 • 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 20/05/2019

Kỳ qsmt #00013 - Ngày 20/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
Giải Nhì350.000 đ
 • 9
 • 1
 • 3
 • 6
 • 9
 • 5
 • 0
 • 3
 • 7
 • 0
 • 5
 • 9
Giải Ba210.000 đ
 • 9
 • 1
 • 0
 • 2
 • 8
 • 4
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 9
 • 4
 • 2
 • 7
 • 2
 • 8
 • 8
 • 7
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 6
 • 2
 • 6
 • 8
 • 8
 • 1
 • 0
 • 2
 • 5
 • 0
 • 6
 • 6
 • 8
 • 9
 • 6
 • 2
 • 6
 • 3
 • 5
 • 4
 • 8
 • 2
 • 5
 • 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 17/05/2019

Kỳ qsmt #00012 - Ngày 17/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 0
 • 2
 • 3
 • 7
 • 6
 • 9
Giải Nhì350.000 đ
 • 6
 • 6
 • 8
 • 3
 • 2
 • 7
 • 6
 • 7
 • 1
 • 1
 • 8
 • 7
Giải Ba210.000 đ
 • 8
 • 5
 • 1
 • 4
 • 5
 • 2
 • 3
 • 0
 • 7
 • 0
 • 6
 • 8
 • 7
 • 2
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 4
 • 6
 • 2
 • 6
 • 0
 • 3
 • 2
 • 4
 • 8
 • 6
 • 6
 • 7
 • 7
 • 3
 • 3
 • 1
 • 8
 • 3
 • 3
 • 4
 • 2
 • 5
 • 6
 • 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 15/05/2019

Kỳ qsmt #00011 - Ngày 15/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 2
 • 1
 • 9
 • 2
 • 1
 • 1
Giải Nhì350.000 đ
 • 7
 • 4
 • 6
 • 0
 • 0
 • 4
 • 5
 • 8
 • 9
 • 8
 • 1
 • 1
Giải Ba210.000 đ
 • 3
 • 7
 • 7
 • 4
 • 7
 • 0
 • 3
 • 6
 • 9
 • 0
 • 3
 • 6
 • 4
 • 5
 • 5
 • 7
 • 9
 • 8
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 6
 • 8
 • 4
 • 5
 • 1
 • 0
 • 7
 • 5
 • 1
 • 0
 • 9
 • 3
 • 2
 • 1
 • 5
 • 2
 • 6
 • 0
 • 5
 • 4
 • 5
 • 4
 • 7
 • 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 13/05/2019

Kỳ qsmt #00010 - Ngày 13/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 7
 • 2
 • 5
 • 0
 • 1
 • 3
Giải Nhì350.000 đ
 • 1
 • 4
 • 8
 • 5
 • 5
 • 3
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 7
 • 6
Giải Ba210.000 đ
 • 9
 • 2
 • 2
 • 8
 • 6
 • 6
 • 2
 • 5
 • 9
 • 3
 • 5
 • 3
 • 4
 • 3
 • 6
 • 9
 • 1
 • 8
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 1
 • 9
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
 • 8
 • 9
 • 9
 • 2
 • 8
 • 9
 • 1
 • 1
 • 0
 • 7
 • 2
 • 1
 • 8
 • 8
 • 1
 • 1
 • 7
 • 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 10/05/2019

Kỳ qsmt #00009 - Ngày 10/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 6
 • 5
 • 6
 • 8
 • 4
 • 3
Giải Nhì350.000 đ
 • 0
 • 4
 • 2
 • 4
 • 6
 • 6
 • 4
 • 9
 • 8
 • 6
 • 3
 • 1
Giải Ba210.000 đ
 • 3
 • 0
 • 9
 • 8
 • 9
 • 8
 • 0
 • 1
 • 9
 • 7
 • 2
 • 9
 • 1
 • 1
 • 5
 • 6
 • 9
 • 6
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 7
 • 2
 • 5
 • 7
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 4
 • 4
 • 2
 • 4
 • 4
 • 2
 • 6
 • 2
 • 0
 • 9
 • 0
 • 8
 • 5
 • 6
 • 3
 • 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 08/05/2019

Kỳ qsmt #00008 - Ngày 08/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 8
 • 6
 • 4
 • 1
 • 8
 • 8
Giải Nhì350.000 đ
 • 5
 • 8
 • 9
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 2
 • 6
Giải Ba210.000 đ
 • 0
 • 0
 • 4
 • 6
 • 5
 • 8
 • 2
 • 9
 • 8
 • 8
 • 9
 • 7
 • 8
 • 1
 • 2
 • 1
 • 4
 • 9
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 9
 • 7
 • 9
 • 4
 • 0
 • 9
 • 6
 • 0
 • 9
 • 6
 • 0
 • 6
 • 6
 • 6
 • 1
 • 1
 • 9
 • 2
 • 4
 • 3
 • 9
 • 1
 • 2
 • 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 06/05/2019

Kỳ qsmt #00007 - Ngày 06/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 5
 • 1
 • 6
 • 1
 • 4
 • 3
Giải Nhì350.000 đ
 • 1
 • 8
 • 2
 • 7
 • 4
 • 8
 • 3
 • 7
 • 0
 • 1
 • 6
 • 0
Giải Ba210.000 đ
 • 4
 • 5
 • 9
 • 5
 • 7
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 7
 • 2
 • 7
 • 1
 • 4
 • 3
 • 6
 • 5
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 7
 • 4
 • 7
 • 6
 • 6
 • 2
 • 2
 • 1
 • 0
 • 3
 • 4
 • 9
 • 1
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
 • 4
 • 0
 • 6
 • 3
 • 2
 • 1
 • 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 03/05/2019

Kỳ qsmt #00006 - Ngày 03/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 5
 • 7
 • 2
 • 1
 • 3
 • 3
Giải Nhì350.000 đ
 • 6
 • 4
 • 2
 • 4
 • 6
 • 9
 • 5
 • 1
 • 2
 • 4
 • 1
 • 5
Giải Ba210.000 đ
 • 2
 • 2
 • 8
 • 1
 • 2
 • 7
 • 3
 • 4
 • 8
 • 6
 • 3
 • 8
 • 4
 • 8
 • 8
 • 1
 • 4
 • 5
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 1
 • 1
 • 1
 • 8
 • 7
 • 0
 • 8
 • 3
 • 4
 • 0
 • 8
 • 5
 • 4
 • 3
 • 7
 • 2
 • 3
 • 8
 • 2
 • 3
 • 2
 • 0
 • 8
 • 3