xsmax 4d – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 21/04/2019

Kỳ qsmt #00430 - Ngày 21/04/2019
 • 08
 • 11
 • 13
 • 20
 • 41
 • 43
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

13.042.826.000 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 21/04/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 13.042.826.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 20/04/2019

Kỳ qsmt #00268 - Ngày 20/04/2019
 • 08
 • 10
 • 12
 • 24
 • 40
 • 44
 • 51
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

117.272.637.300 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.401.375.550 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 20/04/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 117.272.637.300 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.401.375.550 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 20/04/2019

Kỳ qsmt #00376 - Ngày 20/04/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 0
 • 0
 • 8
 • 7
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 0
 • 9
 • 3
 • 5
 • 3
 • 4
 • 4
 • 7
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 2
 • 7
 • 8
 • 0
 • 9
 • 8
 • 4
 • 7
 • 9
 • 7
 • 0
 • 9
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 0
 • 0
 • 8
 • 7
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 0
 • 0
 • 8
 • 7
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 19/04/2019

Kỳ qsmt #00429 - Ngày 19/04/2019
 • 01
 • 04
 • 05
 • 12
 • 17
 • 21
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

12.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 19/04/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 12.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 18/04/2019

Kỳ qsmt #00267 - Ngày 18/04/2019
 • 07
 • 08
 • 15
 • 24
 • 26
 • 48
 • 10
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

114.222.823.500 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.062.507.350 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 18/04/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 114.222.823.500 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.062.507.350 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 18/04/2019

Kỳ qsmt #00375 - Ngày 18/04/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 5
 • 3
 • 3
 • 8
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 7
 • 5
 • 4
 • 1
 • 9
 • 7
 • 2
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 6
 • 0
 • 7
 • 2
 • 5
 • 0
 • 8
 • 8
 • 4
 • 7
 • 2
 • 9
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 5
 • 3
 • 3
 • 8
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 5
 • 3
 • 3
 • 8
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 17/04/2019

Kỳ qsmt #00428 - Ngày 17/04/2019
 • 07
 • 11
 • 21
 • 25
 • 30
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

12.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 17/04/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 12.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 16/04/2019

Kỳ qsmt #00266 - Ngày 16/04/2019
 • 16
 • 29
 • 32
 • 33
 • 52
 • 53
 • 05
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

110.883.292.950 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.691.448.400 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 16/04/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 110.883.292.950 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.691.448.400 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 16/04/2019

Kỳ qsmt #00374 - Ngày 16/04/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 3
 • 2
 • 9
 • 0
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 1
 • 3
 • 1
 • 3
 • 8
 • 1
 • 3
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 5
 • 0
 • 7
 • 9
 • 1
 • 1
 • 5
 • 9
 • 5
 • 0
 • 2
 • 0
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 3
 • 2
 • 9
 • 0
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 3
 • 2
 • 9
 • 0
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 14/04/2019

Kỳ qsmt #00427 - Ngày 14/04/2019
 • 04
 • 13
 • 20
 • 34
 • 35
 • 37
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

40.141.316.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 14/04/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 40.141.316.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ