xs 6/55 – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 24/08/2019

Kỳ qsmt #00430 - Ngày 24/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 9
 • 7
 • 3
 • 1
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 4
 • 5
 • 9
 • 1
 • 5
 • 9
 • 9
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 4
 • 3
 • 5
 • 9
 • 6
 • 3
 • 4
 • 2
 • 1
 • 5
 • 6
 • 6
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 9
 • 7
 • 3
 • 1
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 9
 • 7
 • 3
 • 1
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI NGÀY

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 24/08/2019

Kỳ qsmt #00322 - Ngày 24/08/2019
 • 19
 • 20
 • 34
 • 40
 • 49
 • 51
 • 01
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

49.866.250.350VNĐ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 VNĐ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 24/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 49.866.250.350 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 23/08/2019

Kỳ qsmt #00054 - Ngày 23/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 3
 • 3
 • 5
 • 0
 • 4
 • 6
Giải Nhì350.000 đ
 • 0
 • 0
 • 9
 • 2
 • 9
 • 5
 • 9
 • 7
 • 2
 • 6
 • 3
 • 3
Giải Ba210.000 đ
 • 7
 • 6
 • 3
 • 5
 • 7
 • 6
 • 1
 • 5
 • 4
 • 0
 • 7
 • 6
 • 0
 • 4
 • 5
 • 9
 • 6
 • 8
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 7
 • 1
 • 0
 • 9
 • 8
 • 2
 • 0
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 0
 • 5
 • 2
 • 5
 • 1
 • 6
 • 8
 • 8
 • 9
 • 1
 • 5
 • 4
 • 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 23/08/2019

Kỳ qsmt #00483 - Ngày 23/08/2019
 • 06
 • 07
 • 12
 • 17
 • 19
 • 24
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

43.784.877.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 23/08/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 43.784.877.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 23/08/2019

Kỳ qsmt #00429 - Ngày 23/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 1
 • 9
 • 9
 • 1
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 6
 • 5
 • 2
 • 2
 • 8
 • 4
 • 9
 • 0
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 9
 • 6
 • 9
 • 6
 • 9
 • 6
 • 0
 • 8
 • 2
 • 3
 • 3
 • 2
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 1
 • 9
 • 9
 • 1
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 1
 • 9
 • 9
 • 1
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 22/08/2019

Kỳ qsmt #00321 - Ngày 22/08/2019
 • 04
 • 07
 • 16
 • 17
 • 30
 • 39
 • 27
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

49.866.250.350 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.174.804.800 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 22/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 49.866.250.350 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.174.804.800 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 21/08/2019

Kỳ qsmt #00054 - Ngày 21/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 4
 • 8
 • 9
 • 7
 • 0
 • 0
Giải Nhì350.000 đ
 • 6
 • 0
 • 7
 • 4
 • 9
 • 3
 • 9
 • 8
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
Giải Ba210.000 đ
 • 5
 • 9
 • 4
 • 8
 • 3
 • 7
 • 5
 • 5
 • 9
 • 4
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
 • 6
 • 6
 • 1
 • 4
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 1
 • 8
 • 4
 • 8
 • 5
 • 0
 • 8
 • 7
 • 3
 • 1
 • 8
 • 8
 • 7
 • 3
 • 9
 • 6
 • 6
 • 9
 • 5
 • 9
 • 0
 • 2
 • 3
 • 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 21/08/2019

Kỳ qsmt #00483 - Ngày 21/08/2019
 • 06
 • 08
 • 17
 • 20
 • 21
 • 31
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

40.626.087.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 21/08/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 40.626.087.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 20/08/2019

Kỳ qsmt #00428 - Ngày 20/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 9
 • 7
 • 3
 • 1
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 0
 • 7
 • 7
 • 7
 • 2
 • 3
 • 1
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 1
 • 5
 • 2
 • 5
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 9
 • 5
 • 8
 • 3
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 9
 • 7
 • 3
 • 1
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 9
 • 7
 • 3
 • 1
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 20/08/2019

Kỳ qsmt #00320 - Ngày 20/08/2019
 • 10
 • 30
 • 38
 • 48
 • 54
 • 55
 • 46
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

46.901.064.450 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.845.339.700 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 20/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 46.901.064.450 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.845.339.700 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000