xổ số – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 17/02/2019

Kỳ qsmt #00403 - Ngày 17/02/2019
 • 11
 • 12
 • 14
 • 25
 • 29
 • 31
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

20.754.252.000 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 17/02/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 20.754.252.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 16/02/2019

Kỳ qsmt #00349 - Ngày 16/02/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 5
 • 4
 • 0
 • 2
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 5
 • 4
 • 7
 • 9
 • 3
 • 9
 • 2
 • 5
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 9
 • 6
 • 7
 • 7
 • 0
 • 3
 • 2
 • 8
 • 8
 • 6
 • 9
 • 9
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 5
 • 4
 • 0
 • 2
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 5
 • 4
 • 0
 • 2
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 16/02/2019

Kỳ qsmt #00241 - Ngày 16/02/2019
 • 05
 • 08
 • 14
 • 28
 • 37
 • 40
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

50.622.710.700 đ

Giá trị giải jackport 2 :

5.739.437.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 16/02/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 50.622.710.700 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 5.739.437.500 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 15/02/2019

Kỳ qsmt #00402 - Ngày 15/02/2019
 • 03
 • 22
 • 26
 • 27
 • 30
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

19.147.983.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 15/02/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 19.147.983.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 14/02/2019

Kỳ qsmt #00348 - Ngày 14/02/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 9
 • 6
 • 5
 • 2
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 4
 • 5
 • 9
 • 8
 • 8
 • 9
 • 4
 • 9
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 6
 • 4
 • 9
 • 3
 • 2
 • 3
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3
 • 4
 • 2
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 9
 • 6
 • 5
 • 2
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 9
 • 6
 • 5
 • 2
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 14/02/2019

Kỳ qsmt #00240 - Ngày 14/02/2019
 • 08
 • 15
 • 26
 • 41
 • 43
 • 53
 • 46
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

48.334.463.400 đ

Giá trị giải jackport 2 :

5.485.187.800 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 14/02/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 48.334.463.400 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 5.485.187.800 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 13/02/2019

Kỳ qsmt #00401 - Ngày 13/02/2019
 • 05
 • 11
 • 18
 • 33
 • 37
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

17.338.772.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 13/02/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 17.338.772.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 12/02/2019

Kỳ qsmt #00239 - Ngày 12/02/2019
 • 01
 • 12
 • 17
 • 34
 • 48
 • 49
 • 47
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

46.036.778.250 đ

Giá trị giải jackport 2 :

5.229.889.450 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 12/02/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 46.036.778.250 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 5.229.889.450 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 12/02/2019

Kỳ qsmt #00347 - Ngày 12/02/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 7
 • 0
 • 7
 • 7
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 8
 • 0
 • 2
 • 4
 • 1
 • 9
 • 5
 • 6
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 2
 • 6
 • 8
 • 2
 • 2
 • 6
 • 7
 • 6
 • 0
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 7
 • 0
 • 7
 • 7
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 7
 • 0
 • 7
 • 7
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 01/02/2019

Kỳ qsmt #0096 - Ngày 01/02/2019
 • 03
 • 04
 • 06
 • 38
 • 39
 • 43
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

70.202.846.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 01/02/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 70.202.846.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000