kqxs max 4d – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 30/08/2019

Kỳ qsmt #00057 - Ngày 30/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 0
 • 8
 • 9
 • 4
 • 0
 • 2
Giải Nhì350.000 đ
 • 5
 • 2
 • 8
 • 8
 • 2
 • 4
 • 5
 • 2
 • 1
 • 7
 • 4
 • 1
Giải Ba210.000 đ
 • 3
 • 9
 • 4
 • 8
 • 6
 • 1
 • 4
 • 8
 • 4
 • 2
 • 7
 • 7
 • 5
 • 1
 • 6
 • 8
 • 5
 • 0
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 9
 • 6
 • 1
 • 0
 • 6
 • 4
 • 0
 • 6
 • 0
 • 8
 • 1
 • 9
 • 1
 • 4
 • 5
 • 1
 • 9
 • 6
 • 0
 • 7
 • 9
 • 6
 • 3
 • 9

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 30/08/2019

Kỳ qsmt #00486 - Ngày 30/08/2019
 • 05
 • 06
 • 22
 • 23
 • 25
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

53.879.797.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 30/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số53.879.797.500 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 29/08/2019

Kỳ qsmt #00432 - Ngày 29/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết QuảGiải ThưởngSố Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
15.000.000 đ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 8
 • 9
 • 5
 • 1
 • 2
 • 4
 • 7
 • 3
6.500.000 đ....
Giải Ba03 Triệu
 • 6
 • 9
 • 5
 • 2
 • 1
 • 6
 • 3
 • 6
 • 1
 • 0
 • 7
 • 7
3.000.000đ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
1.000.000 đ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
100.000 đ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 29/08/2019

Kỳ qsmt #00324 - Ngày 29/08/2019
 • 10
 • 11
 • 12
 • 23
 • 27
 • 48
 • 09
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

53.375.693.250VNĐ

Giá trị giải jackport 2 :

3.389.938.100 VNĐ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 29/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số53.375.693.250 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.389.938.100 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 28/08/2019

Kỳ qsmt #00056 - Ngày 28/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 0
 • 9
 • 1
 • 7
 • 7
 • 1
Giải Nhì350.000 đ
 • 2
 • 5
 • 3
 • 2
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 9
 • 3
 • 8
 • 9
Giải Ba210.000 đ
 • 0
 • 8
 • 1
 • 8
 • 3
 • 8
 • 1
 • 3
 • 8
 • 8
 • 9
 • 2
 • 2
 • 7
 • 0
 • 6
 • 1
 • 2
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 9
 • 7
 • 1
 • 3
 • 9
 • 9
 • 0
 • 3
 • 3
 • 1
 • 6
 • 4
 • 9
 • 8
 • 9
 • 8
 • 8
 • 0
 • 5
 • 4
 • 6
 • 6
 • 3
 • 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 28/08/2019

Kỳ qsmt #00485 - Ngày 28/08/2019
 • 01
 • 04
 • 12
 • 14
 • 19
 • 30
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

50.256.177.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 28/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số50.256.177.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 26/08/2019

Kỳ qsmt #00055 - Ngày 26/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 0
 • 6
 • 3
 • 7
 • 5
 • 9
Giải Nhì350.000 đ
 • 7
 • 9
 • 1
 • 1
 • 3
 • 3
 • 7
 • 0
 • 9
 • 2
 • 2
 • 6
Giải Ba210.000 đ
 • 3
 • 0
 • 3
 • 1
 • 0
 • 1
 • 3
 • 1
 • 2
 • 8
 • 6
 • 4
 • 0
 • 9
 • 2
 • 7
 • 3
 • 6
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 1
 • 8
 • 9
 • 5
 • 6
 • 5
 • 1
 • 3
 • 7
 • 5
 • 3
 • 0
 • 1
 • 4
 • 1
 • 7
 • 9
 • 9
 • 3
 • 5
 • 0
 • 7
 • 0
 • 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 27/08/2019

Kỳ qsmt #00485 - Ngày 27/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết QuảGiải ThưởngSố Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
15.000.000 đ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 7
 • 9
 • 6
 • 2
 • 1
 • 8
 • 7
 • 3
6.500.000 đ....
Giải Ba03 Triệu
 • 4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 9
 • 3
 • 2
 • 8
 • 4
 • 5
 • 4
 • 5
3.000.000đ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
1.000.000 đ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
100.000 đ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 27/08/2019

Kỳ qsmt #00323 - Ngày 27/08/2019
 • 16
 • 22
 • 29
 • 33
 • 46
 • 47
 • 55
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

51.577.194.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.190.104.850 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 27/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số51.577.194.000 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.190.104.850 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 25/08/2019

Kỳ qsmt #00484 - Ngày 25/08/2019
 • 07
 • 08
 • 15
 • 20
 • 24
 • 31
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

46.911.829.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 25/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số46.911.829.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ