kqxs – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 21/07/2019

Kỳ qsmt #00469 - Ngày 21/07/2019
 • 07
 • 08
 • 10
 • 24
 • 33
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

16.041.728.500 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 21/07/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 16.041.728.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 20/07/2019

Kỳ qsmt #00415 - Ngày 20/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 1
 • 4
 • 8
 • 9
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 6
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2
 • 4
 • 7
 • 9
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 7
 • 8
 • 9
 • 1
 • 6
 • 9
 • 6
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0
 • 0
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 1
 • 4
 • 8
 • 9
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 1
 • 4
 • 8
 • 9
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 20/07/2019

Kỳ qsmt #00307 - Ngày 20/07/2019
 • 15
 • 18
 • 25
 • 32
 • 42
 • 52
 • 10
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

99.612.417.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.018.882.600 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 20/07/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 99.612.417.000 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.018.882.600đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 19/07/2019

Kỳ qsmt #00039 - Ngày 19/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 6
 • 7
 • 8
 • 5
 • 3
 • 7
Giải Nhì350.000 đ
 • 7
 • 9
 • 7
 • 9
 • 6
 • 9
 • 7
 • 8
 • 6
 • 0
 • 0
 • 5
Giải Ba210.000 đ
 • 5
 • 4
 • 2
 • 8
 • 9
 • 7
 • 6
 • 2
 • 9
 • 2
 • 5
 • 2
 • 0
 • 2
 • 0
 • 6
 • 1
 • 5
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 8
 • 6
 • 4
 • 4
 • 8
 • 5
 • 9
 • 0
 • 8
 • 3
 • 8
 • 3
 • 8
 • 6
 • 2
 • 4
 • 1
 • 4
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 0
 • 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 19/07/2019

Kỳ qsmt #00468 - Ngày 19/07/2019
 • 09
 • 12
 • 23
 • 26
 • 28
 • 43
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

15.023.456.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 19/07/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 01 15.023.456.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 18/07/2019

Kỳ qsmt #00414 - Ngày 18/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 5
 • 7
 • 3
 • 2
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 5
 • 7
 • 5
 • 5
 • 0
 • 0
 • 9
 • 1
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 8
 • 1
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9
 • 2
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 5
 • 7
 • 3
 • 2
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 5
 • 7
 • 3
 • 2
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 18/07/2019

Kỳ qsmt #00306 - Ngày 18/07/2019
 • 04
 • 24
 • 29
 • 31
 • 39
 • 41
 • 38
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

94.600.472.250 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.461.999.850 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 18/07/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 94.600.472.250 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.461.999.850 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 17/07/2019

Kỳ qsmt #00038 - Ngày 17/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 1
 • 8
 • 9
 • 0
 • 8
 • 2
Giải Nhì350.000 đ
 • 1
 • 7
 • 2
 • 5
 • 3
 • 3
 • 6
 • 2
 • 5
 • 5
 • 9
 • 0
Giải Ba210.000 đ
 • 7
 • 6
 • 1
 • 6
 • 1
 • 0
 • 7
 • 0
 • 2
 • 6
 • 0
 • 2
 • 9
 • 7
 • 7
 • 0
 • 9
 • 3
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 5
 • 8
 • 6
 • 3
 • 6
 • 8
 • 4
 • 7
 • 1
 • 6
 • 4
 • 9
 • 6
 • 3
 • 5
 • 8
 • 7
 • 6
 • 0
 • 4
 • 6
 • 0
 • 5
 • 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 17/07/2019

Kỳ qsmt #00467 - Ngày 17/07/2019
 • 10
 • 11
 • 16
 • 22
 • 28
 • 35
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

14.014.911.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 17/07/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 01 14.014.911.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 16/07/2019

Kỳ qsmt #00413 - Ngày 16/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 2
 • 2
 • 2
 • 6
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 7
 • 9
 • 0
 • 9
 • 3
 • 7
 • 4
 • 5
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 2
 • 5
 • 3
 • 2
 • 5
 • 1
 • 7
 • 9
 • 5
 • 0
 • 2
 • 7
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 2
 • 2
 • 2
 • 6
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 2
 • 2
 • 2
 • 6
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY