KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 15/01/2019

Kỳ qsmt #00336 - Ngày 15/01/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 GiảiKết QuảGiải ThưởngSố Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 3
 • 4
 • 1
 • 5
 15.000.000 đ ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 0
 • 5
 • 9
 • 1
 • 1
 • 3
 • 0
 • 1
 6.500.000 đ ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 4
 • 1
 • 7
 • 3
 • 3
 • 9
 • 0
 • 9
 • 6
 • 8
 • 0
 • 3
 3.000.000đ ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 3
 • 4
 • 1
 • 5
 1.000.000 đ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 3
 • 4
 • 1
 • 5
 100.000 đ ...

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 15/01/2019

Kỳ qsmt #00228 - Ngày 15/01/2019
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

74.780.896.800 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.175.421.100 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 15/01/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số74.780.896.800 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.175.421.100 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 13/01/2019

Kỳ qsmt #00388 - Ngày 13/01/2019
 • 01
 • 20
 • 21
 • 23
 • 26
 • 33
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

35.699.076.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 13/01/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số35.699.076.500 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 12/01/2019

Kỳ qsmt #00335 - Ngày 12/01/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 GiảiKết QuảGiải ThưởngSố Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 1
 • 2
 • 9
 • 7
 15.000.000 đ ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 7
 • 2
 • 7
 • 8
 • 1
 • 0
 • 7
 6.500.000 đ ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 7
 • 3
 • 9
 • 0
 • 6
 • 6
 • 6
 • 1
 • 0
 • 4
 • 2
 • 0
 3.000.000đ ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 1
 • 2
 • 9
 • 7
 1.000.000 đ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 1
 • 2
 • 9
 • 7
 100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 12/01/2019

Kỳ qsmt #00227 - Ngày 12/01/2019
 • 07
 • 13
 • 14
 • 26
 • 42
 • 54
 • 11
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

73.202.106.900 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 12/01/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số73.202.106.900 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.000.000.000 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 11/01/2019

Kỳ qsmt #00387 - Ngày 11/01/2019
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 25
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

33.794.171.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 11/01/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số33.794.171.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 10/01/2019

Kỳ qsmt #00334 - Ngày 10/01/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 GiảiKết QuảGiải ThưởngSố Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 0
 • 3
 • 9
 • 3
 15.000.000 đ ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 1
 • 3
 • 7
 • 3
 • 6
 • 3
 • 7
 • 0
 6.500.000 đ ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 7
 • 8
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 2
 • 3
 • 8
 • 5
 • 0
 • 3
 3.000.000đ ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 0
 • 3
 • 9
 • 3
 1.000.000 đ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 0
 • 3
 • 9
 • 3
 100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 10/01/2019

Kỳ qsmt #00226 - Ngày 10/01/2019
 • 12
 • 22
 • 31
 • 35
 • 40
 • 47
 • 08
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

70.875.624.450 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.260.529.450 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 10/01/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số70.875.624.450 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.260.529.450 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 09/01/2019

Kỳ qsmt #00385 - Ngày 09/01/2019
 • 17
 • 27
 • 30
 • 27
 • 33
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

31.809.761.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 09/01/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số31.809.761.500 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 08/01/2019

Kỳ qsmt #00333 - Ngày 08/01/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 GiảiKết QuảGiải ThưởngSố Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 8
 • 5
 • 8
 • 0
 15.000.000 đ ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 5
 • 0
 • 0
 • 8
 • 4
 • 4
 • 5
 • 7
 6.500.000 đ ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 0
 • 6
 • 3
 • 9
 • 4
 • 3
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 7
 3.000.000đ ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 8
 • 5
 • 8
 • 0
 1.000.000 đ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 8
 • 5
 • 8
 • 0
 100.000 đ ...