kết quả vietlott 1/2 – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 21/08/2019

Kỳ qsmt #00054 - Ngày 21/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
Giải Nhì350.000 đ
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
Giải Ba210.000 đ
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
Khuyến Khích 100.000 đ
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 21/08/2019

Kỳ qsmt #00483 - Ngày 21/08/2019
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

40.626.087.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 21/08/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 40.626.087.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 20/08/2019

Kỳ qsmt #00428 - Ngày 20/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 9
 • 7
 • 3
 • 1
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 0
 • 7
 • 7
 • 7
 • 2
 • 3
 • 1
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 1
 • 5
 • 2
 • 5
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 9
 • 5
 • 8
 • 3
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 9
 • 7
 • 3
 • 1
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 9
 • 7
 • 3
 • 1
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 20/08/2019

Kỳ qsmt #00320 - Ngày 20/08/2019
 • 10
 • 30
 • 38
 • 48
 • 54
 • 55
 • 46
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

46.901.064.450 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.845.339.700 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 20/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 46.901.064.450 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.845.339.700 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 20/08/2019

Kỳ qsmt #00052 - Ngày 20/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 0
 • 6
 • 5
 • 9
 • 1
 • 1
Giải Nhì350.000 đ
 • 7
 • 8
 • 4
 • 5
 • 5
 • 8
 • 9
 • 1
 • 9
 • 4
 • 2
 • 1
Giải Ba210.000 đ
 • 4
 • 2
 • 5
 • 5
 • 3
 • 1
 • 1
 • 7
 • 9
 • 6
 • 5
 • 2
 • 5
 • 0
 • 9
 • 2
 • 0
 • 0
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 7
 • 8
 • 1
 • 0
 • 4
 • 5
 • 9
 • 2
 • 0
 • 7
 • 2
 • 4
 • 8
 • 0
 • 3
 • 9
 • 6
 • 6
 • 9
 • 7
 • 1
 • 6
 • 9
 • 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 18/08/2019

Kỳ qsmt #00481 - Ngày 18/08/2019
 • 02
 • 07
 • 18
 • 21
 • 24
 • 33
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

37.492.523.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 18/08/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 37.492.523.500đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 17/08/2019

Kỳ qsmt #00427 - Ngày 17/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 5
 • 2
 • 2
 • 0
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 7
 • 1
 • 7
 • 9
 • 8
 • 9
 • 7
 • 6
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 4
 • 6
 • 0
 • 1
 • 3
 • 2
 • 8
 • 6
 • 2
 • 1
 • 0
 • 3
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 5
 • 2
 • 2
 • 0
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 5
 • 2
 • 2
 • 0
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 17/08/2019

Kỳ qsmt #00319 - Ngày 17/08/2019
 • 09
 • 11
 • 24
 • 26
 • 38
 • 53
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

45.290.687.700VNĐ

Giá trị giải jackport 2 :

3.666.408.950VNĐ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 17/08/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 45.290.687.700 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.666.408.950 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 16/08/2019

Kỳ qsmt #00051 - Ngày 16/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 7
 • 8
 • 6
 • 6
 • 7
 • 8
Giải Nhì350.000 đ
 • 4
 • 5
 • 0
 • 8
 • 0
 • 8
 • 9
 • 9
 • 1
 • 0
 • 2
 • 1
Giải Ba210.000 đ
 • 4
 • 6
 • 4
 • 0
 • 8
 • 4
 • 1
 • 4
 • 6
 • 4
 • 5
 • 2
 • 0
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 7
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 8
 • 0
 • 9
 • 2
 • 7
 • 7
 • 5
 • 7
 • 1
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 3
 • 2
 • 2
 • 9
 • 4
 • 7
 • 5
 • 4
 • 0
 • 8
 • 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 16/08/2019

Kỳ qsmt #00480 - Ngày 16/08/2019
 • 06
 • 14
 • 15
 • 19
 • 31
 • 39
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

37.492.523.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 16/08/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 37.492.523.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ