kết quả max 4d ngày 12/6 – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 26/05/2019

Kỳ qsmt #00445 - Ngày 26/05/2019
 • 11
 • 12
 • 14
 • 23
 • 29
 • 32
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

24.272.614.500 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 26/05/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 24.272.614.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 25/05/2019

Kỳ qsmt #00391 - Ngày 25/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 2
 • 5
 • 1
 • 1
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 1
 • 9
 • 3
 • 6
 • 0
 • 1
 • 6
 • 2
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 4
 • 6
 • 0
 • 4
 • 4
 • 8
 • 0
 • 4
 • 1
 • 0
 • 0
 • 6
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 2
 • 5
 • 1
 • 1
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 2
 • 5
 • 1
 • 1
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 25/05/2019

Kỳ qsmt #00283 - Ngày 25/05/2019
 • 04
 • 12
 • 35
 • 44
 • 50
 • 55
 • 19
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

50.248.806.150 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.342.525.350 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 25/05/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 50.248.806.150 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.342.525.350 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 24/05/2019

Kỳ qsmt #00444 - Ngày 24/05/2019
 • 02
 • 03
 • 31
 • 33
 • 35
 • 40
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

22.677.291.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 24/05/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 22.677.291.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 24/05/2019

Kỳ qsmt #00015 - Ngày 24/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 4
 • 0
 • 8
 • 7
 • 7
 • 1
Giải Nhì350.000 đ
 • 7
 • 8
 • 8
 • 3
 • 2
 • 7
 • 3
 • 8
 • 4
 • 3
 • 1
 • 4
Giải Ba210.000 đ
 • 3
 • 3
 • 4
 • 3
 • 7
 • 1
 • 9
 • 1
 • 9
 • 2
 • 7
 • 3
 • 9
 • 2
 • 7
 • 9
 • 6
 • 9
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 7
 • 8
 • 4
 • 1
 • 0
 • 3
 • 5
 • 9
 • 3
 • 0
 • 4
 • 0
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 7
 • 7
 • 9
 • 3
 • 5
 • 6
 • 5
 • 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 23/05/2019

Kỳ qsmt #00282 - Ngày 23/05/2019
 • 13
 • 21
 • 33
 • 42
 • 53
 • 55
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

48.503.567.100 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.148.609.900 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 23/05/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 48.503.567.100 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.148.609.900 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 23/05/2019

Kỳ qsmt #00390 - Ngày 23/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 4
 • 1
 • 0
 • 0
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 7
 • 6
 • 4
 • 0
 • 3
 • 5
 • 5
 • 4
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 6
 • 4
 • 6
 • 1
 • 5
 • 8
 • 8
 • 8
 • 0
 • 4
 • 7
 • 3
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 4
 • 1
 • 0
 • 0
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 4
 • 1
 • 0
 • 0
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 22/05/2019

Kỳ qsmt #00443 - Ngày 22/05/2019
 • 01
 • 13
 • 16
 • 22
 • 23
 • 35
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

1.220.151.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 22/05/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 1.220.151.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 22/05/2019

Kỳ qsmt #00014 - Ngày 22/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 5
 • 4
 • 8
 • 0
 • 6
 • 8
Giải Nhì350.000 đ
 • 5
 • 2
 • 8
 • 9
 • 2
 • 4
 • 1
 • 0
 • 3
 • 3
 • 8
 • 4
Giải Ba210.000 đ
 • 3
 • 4
 • 4
 • 7
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 5
 • 9
 • 8
 • 8
 • 3
 • 7
 • 5
 • 4
 • 4
 • 1
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 4
 • 2
 • 9
 • 4
 • 3
 • 9
 • 0
 • 0
 • 3
 • 7
 • 4
 • 2
 • 7
 • 5
 • 1
 • 0
 • 2
 • 2
 • 4
 • 1
 • 4
 • 8
 • 7
 • 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 21/05/2019

Kỳ qsmt #00281 - Ngày 21/05/2019
 • 11
 • 12
 • 29
 • 31
 • 37
 • 53
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

46.636.259.700 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.941.131.300 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 21/05/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 46.636.259.700 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.941.131.300 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000