do 4d 7-6 – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 19/03/2019

Kỳ qsmt #00254 - Ngày 19/03/2019
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

77.924.209.350 đ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

3.274.047.200 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 NGÀY 19/03/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 77.924.209.350 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.274.047.200 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 19/03/2019

Kỳ qsmt #00362 - Ngày 19/03/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 17/03/2019

Kỳ qsmt #00415 - Ngày 17/03/2019
 • 05
 • 06
 • 16
 • 18
 • 24
 • 42
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

14.180.566.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 17/03/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 14.180.566.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 16/03/2019

Kỳ qsmt #00253 - Ngày 16/03/2019
 • 10
 • 18
 • 22
 • 24
 • 35
 • 40
 • 53
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

75.457.784.550 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 16/03/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 75.457.784.550 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 16/03/2019

Kỳ qsmt #00361 - Ngày 16/03/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 6
 • 0
 • 2
 • 2
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 1
 • 9
 • 7
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 3
 • 0
 • 9
 • 8
 • 1
 • 7
 • 4
 • 7
 • 5
 • 3
 • 2
 • 7
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 6
 • 0
 • 2
 • 2
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 6
 • 0
 • 2
 • 2
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 15/03/2019

Kỳ qsmt #00414 - Ngày 15/03/2019
 • 05
 • 10
 • 15
 • 19
 • 38
 • 42
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

13.014.844.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 15/03/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 13.014.844.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 14/03/2019

Kỳ qsmt #00252 - Ngày 14/03/2019
 • 18
 • 21
 • 25
 • 35
 • 44
 • 53
 • 04
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

73.048.303.650 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 14/03/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 73.048.303.650 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 14/03/2019

Kỳ qsmt #00360 - Ngày 14/03/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 8
 • 6
 • 2
 • 1
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 6
 • 9
 • 2
 • 8
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 1
 • 6
 • 1
 • 9
 • 3
 • 3
 • 9
 • 4
 • 8
 • 3
 • 3
 • 2
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 8
 • 6
 • 2
 • 1
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 8
 • 6
 • 2
 • 1
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 13/03/2019

Kỳ qsmt #00413 - Ngày 13/03/2019
 • 05
 • 16
 • 24
 • 26
 • 34
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

12.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 13/03/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 12.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 12/03/2019

Kỳ qsmt #00251 - Ngày 12/03/2019
 • 09
 • 16
 • 26
 • 34
 • 44
 • 49
 • 19
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

70.408.534.800 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 12/03/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 70.408.534.800 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000