KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 19/01/2019

Kỳ qsmt #00338 - Ngày 19/01/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 3
 • 9
 • 6
 • 0
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 8
 • 5
 • 4
 • 6
 • 7
 • 0
 • 0
 • 1
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 4
 • 8
 • 6
 • 2
 • 3
 • 9
 • 0
 • 2
 • 3
 • 9
 • 2
 • 5
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 3
 • 9
 • 6
 • 0
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 3
 • 9
 • 6
 • 0
 100.000 đ  ...

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 19/01/2019

Kỳ qsmt #00230 - Ngày 19/01/2019
 • 13
 • 29
 • 42
 • 46
 • 51
 • 53
 • 36
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

31.343.414.700 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.597.293.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 19/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 31.343.414.700 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.597.293.500 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 18/01/2019

Kỳ qsmt #00390 - Ngày 18/01/2019
 • 12
 • 15
 • 19
 • 38
 • 40
 • 45
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

41.145.812.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 18/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 41.145.812.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 17/01/2019

Kỳ qsmt #00337 - Ngày 17/01/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 7
 • 8
 • 6
 • 2
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 4
 • 2
 • 2
 • 8
 • 0
 • 5
 • 9
 • 8
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 4
 • 5
 • 7
 • 2
 • 5
 • 3
 • 5
 • 0
 • 7
 • 1
 • 4
 • 7
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 7
 • 8
 • 6
 • 2
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 7
 • 8
 • 6
 • 2
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 17/01/2019

Kỳ qsmt #00229 - Ngày 17/01/2019
 • 13
 • 14
 • 22
 • 34
 • 35
 • 55
 • 54
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

30.000.000.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.448.025.200 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 17/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 30.000.000.000 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.448.025.200 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 16/01/2019

Kỳ qsmt #00389 - Ngày 16/01/2019
 • 01
 • 08
 • 14
 • 24
 • 31
 • 40
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

37.819.245.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 16/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 37.819.245.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 15/01/2019

Kỳ qsmt #00336 - Ngày 15/01/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 3
 • 4
 • 1
 • 5
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 0
 • 5
 • 9
 • 1
 • 1
 • 3
 • 0
 • 1
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 4
 • 1
 • 7
 • 3
 • 3
 • 9
 • 0
 • 9
 • 6
 • 8
 • 0
 • 3
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 3
 • 4
 • 1
 • 5
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 3
 • 4
 • 1
 • 5
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 15/01/2019

Kỳ qsmt #00228 - Ngày 15/01/2019
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

74.780.896.800 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.175.421.100 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 15/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 74.780.896.800 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.175.421.100 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 13/01/2019

Kỳ qsmt #00388 - Ngày 13/01/2019
 • 01
 • 20
 • 21
 • 23
 • 26
 • 33
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

35.699.076.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 13/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 35.699.076.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 12/01/2019

Kỳ qsmt #00335 - Ngày 12/01/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 1
 • 2
 • 9
 • 7
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 7
 • 2
 • 7
 • 8
 • 1
 • 0
 • 7
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 7
 • 3
 • 9
 • 0
 • 6
 • 6
 • 6
 • 1
 • 0
 • 4
 • 2
 • 0
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 1
 • 2
 • 9
 • 7
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 1
 • 2
 • 9
 • 7
 100.000 đ  ...