do 4d 29-3 – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 24/06/2019

Kỳ qsmt #00028 - Ngày 24/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 6
 • 1
 • 7
 • 1
 • 6
 • 4
Giải Nhì350.000 đ
 • 2
 • 0
 • 7
 • 6
 • 0
 • 3
 • 2
 • 1
 • 7
 • 8
 • 5
 • 4
Giải Ba210.000 đ
 • 5
 • 3
 • 8
 • 7
 • 6
 • 7
 • 4
 • 5
 • 1
 • 7
 • 7
 • 0
 • 4
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 3
Khuyến Khích 100.000 đ
 • ?
 • 6
 • 8
 • 9
 • 2
 • 2
 • 9
 • 4
 • 8
 • 5
 • 9
 • 6
 • 9
 • 1
 • 0
 • 7
 • 9
 • 0
 • 1
 • 6
 • 1
 • 3
 • 2
 • 3
 • 5

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 23/06/2019

Kỳ qsmt #00457 - Ngày 23/06/2019
 • 03
 • 08
 • 11
 • 27
 • 32
 • 36
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

17.771.417.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 23/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 17.771.417.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 22/06/2019

Kỳ qsmt #00403 - Ngày 22/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 3
 • 2
 • 7
 • 1
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 6
 • 1
 • 7
 • 3
 • 6
 • 5
 • 9
 • 7
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 8
 • 4
 • 5
 • 4
 • 1
 • 0
 • 7
 • 4
 • 8
 • 5
 • 4
 • 1
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 3
 • 2
 • 7
 • 1
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 3
 • 2
 • 7
 • 1
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 22/06/2019

Kỳ qsmt #00295 - Ngày 22/06/2019
 • 01
 • 09
 • 23
 • 28
 • 42
 • 54
 • 49
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

71.915.836.350 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.840.693.550 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 22/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 71.915.836.350 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.840.693.550 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 21/06/2019

Kỳ qsmt #00026 - Ngày 21/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 1
 • 5
 • 4
 • 6
 • 4
 • 7
Giải Nhì350.000 đ
 • 9
 • 7
 • 9
 • 1
 • 3
 • 4
 • 9
 • 4
 • 0
 • 3
 • 4
 • 8
Giải Ba210.000 đ
 • 8
 • 1
 • 6
 • 6
 • 1
 • 7
 • 8
 • 3
 • 1
 • 8
 • 1
 • 5
 • 8
 • 8
 • 0
 • 5
 • 3
 • 3
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 0
 • 7
 • 0
 • 0
 • 5
 • 0
 • 5
 • 8
 • 3
 • 9
 • 8
 • 4
 • 6
 • 3
 • 4
 • 9
 • 5
 • 9
 • 4
 • 0
 • 0
 • 7
 • 8
 • 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 21/06/2019

Kỳ qsmt #00456 - Ngày 21/06/2019
 • 01
 • 04
 • 19
 • 21
 • 23
 • 39
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

16.557.487.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 21/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 16.557.487.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 20/06/2019

Kỳ qsmt #00402 - Ngày 20/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 8
 • 6
 • 0
 • 9
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 1
 • 9
 • 8
 • 4
 • 6
 • 1
 • 2
 • 1
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 0
 • 1
 • 0
 • 9
 • 7
 • 2
 • 2
 • 6
 • 0
 • 3
 • 1
 • 6
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 8
 • 6
 • 0
 • 9
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 8
 • 6
 • 0
 • 9
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 20/06/2019

Kỳ qsmt #00294 - Ngày 20/06/2019
 • 09
 • 15
 • 23
 • 41
 • 49
 • 51
 • 52
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

70.095.625.050 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.638.447.850 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 20/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 70.095.625.050 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.638.447.850 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 19/06/2019

Kỳ qsmt #00026 - Ngày 19/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 1
 • 0
 • 5
 • 6
 • 4
 • 8
Giải Nhì350.000 đ
 • 9
 • 7
 • 1
 • 8
 • 5
 • 8
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 8
 • 0
Giải Ba210.000 đ
 • 7
 • 9
 • 5
 • 2
 • 5
 • 4
 • 0
 • 1
 • 4
 • 7
 • 3
 • 6
 • 9
 • 5
 • 7
 • 5
 • 7
 • 0
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 8
 • 0
 • 1
 • 0
 • 6
 • 3
 • 7
 • 6
 • 4
 • 8
 • 3
 • 0
 • 1
 • 8
 • 9
 • 2
 • 1
 • 9
 • 3
 • 8
 • 4
 • 6
 • 4
 • 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 19/06/2019

Kỳ qsmt #00455 - Ngày 19/06/2019
 • 02
 • 04
 • 11
 • 15
 • 35
 • 40
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

15.332.578.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 19/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 15.332.578.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ