do 4d 27-11 – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 19/06/2019

Kỳ qsmt #00026 - Ngày 19/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 1
 • 0
 • 5
 • 6
 • 4
 • 8
Giải Nhì350.000 đ
 • 9
 • 7
 • 1
 • 8
 • 5
 • 8
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 8
 • 0
Giải Ba210.000 đ
 • 7
 • 9
 • 5
 • 2
 • 5
 • 4
 • 0
 • 1
 • 4
 • 7
 • 3
 • 6
 • 9
 • 5
 • 7
 • 5
 • 7
 • 0
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 8
 • 0
 • 1
 • 0
 • 6
 • 3
 • 7
 • 6
 • 4
 • 8
 • 3
 • 0
 • 1
 • 8
 • 9
 • 2
 • 1
 • 9
 • 3
 • 8
 • 4
 • 6
 • 4
 • 0

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 19/06/2019

Kỳ qsmt #00455 - Ngày 19/06/2019
 • 02
 • 04
 • 11
 • 15
 • 35
 • 40
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

15.332.578.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 19/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 15.332.578.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 18/06/2019

Kỳ qsmt #00401 - Ngày 18/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 6
 • 4
 • 9
 • 4
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 1
 • 4
 • 1
 • 2
 • 9
 • 5
 • 5
 • 2
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 9
 • 7
 • 4
 • 5
 • 8
 • 1
 • 3
 • 6
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 6
 • 4
 • 9
 • 4
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 6
 • 4
 • 9
 • 4
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 18/06/2019

Kỳ qsmt #00293 - Ngày 18/06/2019
 • 21
 • 34
 • 45
 • 46
 • 47
 • 54
 • 04
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

67.915.717.950 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.396.235.950 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 18/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 67.915.717.950 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.396.235.950 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 17/06/2019

Kỳ qsmt #00025 - Ngày 17/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 7
 • 6
 • 0
 • 6
 • 1
 • 3
Giải Nhì350.000 đ
 • 7
 • 5
 • 0
 • 5
 • 1
 • 6
 • 5
 • 8
 • 0
 • 2
 • 7
 • 2
Giải Ba210.000 đ
 • 6
 • 0
 • 1
 • 7
 • 0
 • 9
 • 5
 • 2
 • 2
 • 8
 • 8
 • 9
 • 8
 • 3
 • 7
 • 2
 • 1
 • 8
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 3
 • 6
 • 2
 • 6
 • 7
 • 9
 • 1
 • 1
 • 7
 • 0
 • 0
 • 2
 • 5
 • 4
 • 9
 • 6
 • 8
 • 0
 • 5
 • 6
 • 0
 • 4
 • 3
 • 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 16/06/2019

Kỳ qsmt #00454 - Ngày 16/06/2019
 • 06
 • 07
 • 19
 • 29
 • 31
 • 36
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

14.177.934.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 16/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 14.177.934.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 15/06/2019

Kỳ qsmt #00454 - Ngày 15/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 4
 • 7
 • 9
 • 7
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 7
 • 7
 • 7
 • 1
 • 0
 • 2
 • 4
 • 7
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 5
 • 0
 • 4
 • 3
 • 6
 • 9
 • 4
 • 5
 • 5
 • 2
 • 2
 • 4
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 4
 • 7
 • 9
 • 7
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 4
 • 7
 • 9
 • 7
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 15/06/2019

Kỳ qsmt #00292 - Ngày 15/06/2019
 • 13
 • 23
 • 40
 • 45
 • 52
 • 55
 • 09
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

65.946.387.450 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.177.421.450 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 15/06/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 65.946.387.450 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.177.421.450 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 14/06/2019

Kỳ qsmt #00024 - Ngày 14/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 6
 • 9
 • 2
 • 7
 • 6
 • 8
Giải Nhì350.000 đ
 • 9
 • 7
 • 8
 • 5
 • 9
 • 5
 • 7
 • 4
 • 5
 • 4
 • 1
 • 1
Giải Ba210.000 đ
 • 4
 • 6
 • 6
 • 1
 • 5
 • 3
 • 1
 • 4
 • 1
 • 7
 • 5
 • 3
 • 0
 • 6
 • 5
 • 8
 • 6
 • 4
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 1
 • 6
 • 5
 • 3
 • 7
 • 3
 • 3
 • 1
 • 9
 • 4
 • 9
 • 6
 • 2
 • 9
 • 5
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 9
 • 3
 • 2
 • 4
 • 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 14/06/2019

Kỳ qsmt #00453 - Ngày 14/06/2019
 • 02
 • 12
 • 16
 • 36
 • 37
 • 45
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

13.115.937.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 14/06/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 13.115.937.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ