26-5-2018 – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 30/08/2019

Kỳ qsmt #00057 - Ngày 30/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
  • 0
  • 8
  • 9
  • 4
  • 0
  • 2
Giải Nhì350.000 đ
  • 5
  • 2
  • 8
  • 8
  • 2
  • 4
  • 5
  • 2
  • 1
  • 7
  • 4
  • 1
Giải Ba210.000 đ
  • 3
  • 9
  • 4
  • 8
  • 6
  • 1
  • 4
  • 8
  • 4
  • 2
  • 7
  • 7
  • 5
  • 1
  • 6
  • 8
  • 5
  • 0
Khuyến Khích 100.000 đ
  • 9
  • 6
  • 1
  • 0
  • 6
  • 4
  • 0
  • 6
  • 0
  • 8
  • 1
  • 9
  • 1
  • 4
  • 5
  • 1
  • 9
  • 6
  • 0
  • 7
  • 9
  • 6
  • 3
  • 9

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 30/08/2019

Kỳ qsmt #00486 - Ngày 30/08/2019
  • 05
  • 06
  • 22
  • 23
  • 25
  • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

53.879.797.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 30/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số53.879.797.500 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 29/08/2019

Kỳ qsmt #00432 - Ngày 29/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết QuảGiải ThưởngSố Lượng
Giải Nhất15 Triệu
  • 2
  • 3
  • 6
  • 7
15.000.000 đ...
Giải Nhì6.5 Triệu
  • 8
  • 9
  • 5
  • 1
  • 2
  • 4
  • 7
  • 3
6.500.000 đ....
Giải Ba03 Triệu
  • 6
  • 9
  • 5
  • 2
  • 1
  • 6
  • 3
  • 6
  • 1
  • 0
  • 7
  • 7
3.000.000đ....
Khuyến Khích 11 Triệu
  • 2
  • 3
  • 6
  • 7
1.000.000 đ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
  • 2
  • 3
  • 6
  • 7
100.000 đ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 29/08/2019

Kỳ qsmt #00324 - Ngày 29/08/2019
  • 10
  • 11
  • 12
  • 23
  • 27
  • 48
  • 09
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

53.375.693.250VNĐ

Giá trị giải jackport 2 :

3.389.938.100 VNĐ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 29/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số53.375.693.250 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.389.938.100 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 28/08/2019

Kỳ qsmt #00056 - Ngày 28/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
  • 0
  • 9
  • 1
  • 7
  • 7
  • 1
Giải Nhì350.000 đ
  • 2
  • 5
  • 3
  • 2
  • 6
  • 7
  • 1
  • 2
  • 9
  • 3
  • 8
  • 9
Giải Ba210.000 đ
  • 0
  • 8
  • 1
  • 8
  • 3
  • 8
  • 1
  • 3
  • 8
  • 8
  • 9
  • 2
  • 2
  • 7
  • 0
  • 6
  • 1
  • 2
Khuyến Khích 100.000 đ
  • 9
  • 7
  • 1
  • 3
  • 9
  • 9
  • 0
  • 3
  • 3
  • 1
  • 6
  • 4
  • 9
  • 8
  • 9
  • 8
  • 8
  • 0
  • 5
  • 4
  • 6
  • 6
  • 3
  • 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 28/08/2019

Kỳ qsmt #00485 - Ngày 28/08/2019
  • 01
  • 04
  • 12
  • 14
  • 19
  • 30
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

50.256.177.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 28/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số50.256.177.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 26/08/2019

Kỳ qsmt #00055 - Ngày 26/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
  • 0
  • 6
  • 3
  • 7
  • 5
  • 9
Giải Nhì350.000 đ
  • 7
  • 9
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
  • 7
  • 0
  • 9
  • 2
  • 2
  • 6
Giải Ba210.000 đ
  • 3
  • 0
  • 3
  • 1
  • 0
  • 1
  • 3
  • 1
  • 2
  • 8
  • 6
  • 4
  • 0
  • 9
  • 2
  • 7
  • 3
  • 6
Khuyến Khích 100.000 đ
  • 1
  • 8
  • 9
  • 5
  • 6
  • 5
  • 1
  • 3
  • 7
  • 5
  • 3
  • 0
  • 1
  • 4
  • 1
  • 7
  • 9
  • 9
  • 3
  • 5
  • 0
  • 7
  • 0
  • 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 27/08/2019

Kỳ qsmt #00485 - Ngày 27/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết QuảGiải ThưởngSố Lượng
Giải Nhất15 Triệu
  • 8
  • 1
  • 2
  • 3
15.000.000 đ...
Giải Nhì6.5 Triệu
  • 7
  • 9
  • 6
  • 2
  • 1
  • 8
  • 7
  • 3
6.500.000 đ....
Giải Ba03 Triệu
  • 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 9
  • 3
  • 2
  • 8
  • 4
  • 5
  • 4
  • 5
3.000.000đ....
Khuyến Khích 11 Triệu
  • 8
  • 1
  • 2
  • 3
1.000.000 đ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
  • 8
  • 1
  • 2
  • 3
100.000 đ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 27/08/2019

Kỳ qsmt #00323 - Ngày 27/08/2019
  • 16
  • 22
  • 29
  • 33
  • 46
  • 47
  • 55
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

51.577.194.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.190.104.850 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 27/08/2019

Giải thưởn gTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số51.577.194.000 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.190.104.850 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 25/08/2019

Kỳ qsmt #00484 - Ngày 25/08/2019
  • 07
  • 08
  • 15
  • 20
  • 24
  • 31
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

46.911.829.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 25/08/2019

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số46.911.829.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000 đ
Giải nhì4 số300.000 đ
Giải ba3 số30.000 đ