16-3-2019 – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 23/03/2019

Kỳ qsmt #00256 - Ngày 23/03/2019
 • 03
 • 09
 • 30
 • 41
 • 46
 • 52
 • 22
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

82.774.946.550 đ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

3.813.018.000 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 NGÀY 23/03/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 82.774.946.550 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.813.018.000 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 23/03/2019

Kỳ qsmt #00364 - Ngày 23/03/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 9
 • 7
 • 1
 • 3
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
 • 9
 • 8
 • 2
 • 1
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 6
 • 6
 • 1
 • 6
 • 4
 • 0
 • 5
 • 2
 • 4
 • 4
 • 8
 • 7
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 9
 • 7
 • 1
 • 3
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 9
 • 7
 • 1
 • 3
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 22/03/2019

Kỳ qsmt #00417 - Ngày 22/03/2019
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

16.559.719.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 22/03/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 16.559.719.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 21/03/2019

Kỳ qsmt #00255 - Ngày 21/03/2019
 • 07
 • 18
 • 32
 • 42
 • 46
 • 53
 • 28
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

80.316.793.200 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.539.889.850 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 21/03/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 80.316.793.200 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.539.889.850 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 21/03/2019

Kỳ qsmt #00363 - Ngày 21/03/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 5
 • 0
 • 1
 • 1
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 5
 • 4
 • 6
 • 8
 • 6
 • 3
 • 5
 • 6
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 6
 • 5
 • 8
 • 7
 • 5
 • 8
 • 2
 • 1
 • 9
 • 5
 • 5
 • 8
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 5
 • 0
 • 1
 • 1
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 5
 • 0
 • 1
 • 1
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 20/03/2019

Kỳ qsmt #00416 - Ngày 20/03/2019
 • 02
 • 07
 • 17
 • 24
 • 29
 • 37
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

15.253.753.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 20/03/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 15.253.753.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 19/03/2019

Kỳ qsmt #00254 - Ngày 19/03/2019
 • 08
 • 28
 • 32
 • 35
 • 40
 • 45
 • 34
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

77.924.209.350 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.274.047.200 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 19/03/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 77.924.209.350 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.274.047.200 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 19/03/2019

Kỳ qsmt #00362 - Ngày 19/03/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 3
 • 6
 • 1
 • 1
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 2
 • 7
 • 1
 • 9
 • 3
 • 9
 • 9
 • 3
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 5
 • 6
 • 4
 • 8
 • 2
 • 5
 • 6
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 3
 • 6
 • 1
 • 1
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 3
 • 6
 • 1
 • 1
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 17/03/2019

Kỳ qsmt #00415 - Ngày 17/03/2019
 • 05
 • 06
 • 16
 • 18
 • 24
 • 42
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

14.180.566.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 17/03/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 14.180.566.000 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 16/03/2019

Kỳ qsmt #00253 - Ngày 16/03/2019
 • 10
 • 18
 • 22
 • 24
 • 35
 • 40
 • 53
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

75.457.784.550 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 16/03/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 75.457.784.550 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000