14-6-2018 – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 21/05/2019

Kỳ qsmt #00281 - Ngày 21/05/2019
 • 11
 • 12
 • 29
 • 31
 • 37
 • 53
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

46.636.259.700 đ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

3.941.131.300 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 NGÀY 21/05/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 46.636.259.700 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.941.131.300 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 21/05/2019

Kỳ qsmt #00389 - Ngày 21/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 2
 • 3
 • 9
 • 4
 • 6
 • 3
 • 0
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 8
 • 7
 • 1
 • 5
 • 3
 • 6
 • 8
 • 2
 • 1
 • 4
 • 5
 • 2
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 20/05/2019

Kỳ qsmt #00013 - Ngày 20/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
Giải Nhì350.000 đ
 • 9
 • 1
 • 3
 • 6
 • 9
 • 5
 • 0
 • 3
 • 7
 • 0
 • 5
 • 9
Giải Ba210.000 đ
 • 9
 • 1
 • 0
 • 2
 • 8
 • 4
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 9
 • 4
 • 2
 • 7
 • 2
 • 8
 • 8
 • 7
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 6
 • 2
 • 6
 • 8
 • 8
 • 1
 • 0
 • 2
 • 5
 • 0
 • 6
 • 6
 • 8
 • 9
 • 6
 • 2
 • 6
 • 3
 • 5
 • 4
 • 8
 • 2
 • 5
 • 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 19/05/2019

Kỳ qsmt #00442 - Ngày 19/05/2019
 • 02
 • 11
 • 19
 • 27
 • 30
 • 42
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

19.892.566.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 19/05/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 19.892.566.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 18/05/2019

Kỳ qsmt #00280 - Ngày 18/05/2019
 • 06
 • 10
 • 13
 • 18
 • 29
 • 38
 • 53
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

45.292.760.400 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.791.853.600 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 18/05/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 45.292.760.400 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.791.853.600 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 18/05/2019

Kỳ qsmt #00388 - Ngày 18/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 5
 • 4
 • 3
 • 0
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 2
 • 5
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5
 • 9
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 4
 • 0
 • 7
 • 2
 • 9
 • 2
 • 5
 • 2
 • 7
 • 4
 • 2
 • 9
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 5
 • 4
 • 3
 • 0
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 5
 • 4
 • 3
 • 0
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 17/05/2019

Kỳ qsmt #00441 - Ngày 17/05/2019
 • 06
 • 16
 • 18
 • 29
 • 39
 • 43
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

18.642.166.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 17/05/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 18.642.166.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 17/05/2019

Kỳ qsmt #00012 - Ngày 17/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 0
 • 2
 • 3
 • 7
 • 6
 • 9
Giải Nhì350.000 đ
 • 6
 • 6
 • 8
 • 3
 • 2
 • 7
 • 6
 • 7
 • 1
 • 1
 • 8
 • 7
Giải Ba210.000 đ
 • 8
 • 5
 • 1
 • 4
 • 5
 • 2
 • 3
 • 0
 • 7
 • 0
 • 6
 • 8
 • 7
 • 2
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 4
 • 6
 • 2
 • 6
 • 0
 • 3
 • 2
 • 4
 • 8
 • 6
 • 6
 • 7
 • 7
 • 3
 • 3
 • 1
 • 8
 • 3
 • 3
 • 4
 • 2
 • 5
 • 6
 • 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 16/05/2019

Kỳ qsmt #00387 - Ngày 16/05/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 4
 • 9
 • 9
 • 3
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 3
 • 9
 • 3
 • 6
 • 1
 • 5
 • 9
 • 2
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 2
 • 8
 • 4
 • 7
 • 2
 • 7
 • 8
 • 1
 • 4
 • 2
 • 9
 • 6
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 4
 • 9
 • 9
 • 3
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 4
 • 9
 • 9
 • 3
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 16/05/2019

Kỳ qsmt #00279 - Ngày 16/05/2019
 • 08
 • 28
 • 30
 • 33
 • 40
 • 43
 • 24
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

43.647.956.850 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.609.097.650 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 16/05/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 43.647.956.850 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.609.097.650 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000