12-5-2018 – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 22/01/2019

Kỳ qsmt #00339 - Ngày 22/01/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
  • 2
  • 7
  • 7
  • 3
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
  • 7
  • 3
  • 3
  • 0
  • 3
  • 1
  • 7
  • 4
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
  • 4
  • 6
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1
  • 4
  • 9
  • 3
  • 4
  • 3
  • 6
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
  • 2
  • 7
  • 7
  • 3
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
  • 2
  • 7
  • 7
  • 3
 100.000 đ  ...

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 22/01/2019

Kỳ qsmt #00231 - Ngày 22/01/2019
  • 01
  • 14
  • 22
  • 40
  • 52
  • 55
  • 21
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

32.903.474.700 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.770.633.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 22/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 32.903.474.700 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.770.633.500 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 20/01/2019

Kỳ qsmt #00391 - Ngày 20/01/2019
  • 08
  • 16
  • 21
  • 31
  • 35
  • 38
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

45.228.539.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 20/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 45.228.539.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 19/01/2019

Kỳ qsmt #00338 - Ngày 19/01/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
  • 3
  • 9
  • 6
  • 0
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
  • 8
  • 5
  • 4
  • 6
  • 7
  • 0
  • 0
  • 1
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
  • 4
  • 8
  • 6
  • 2
  • 3
  • 9
  • 0
  • 2
  • 3
  • 9
  • 2
  • 5
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
  • 3
  • 9
  • 6
  • 0
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
  • 3
  • 9
  • 6
  • 0
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 19/01/2019

Kỳ qsmt #00230 - Ngày 19/01/2019
  • 13
  • 29
  • 42
  • 46
  • 51
  • 53
  • 36
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

31.343.414.700 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.597.293.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 19/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 31.343.414.700 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.597.293.500 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 18/01/2019

Kỳ qsmt #00390 - Ngày 18/01/2019
  • 12
  • 15
  • 19
  • 38
  • 40
  • 45
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

41.145.812.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 18/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 41.145.812.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 17/01/2019

Kỳ qsmt #00337 - Ngày 17/01/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
  • 7
  • 8
  • 6
  • 2
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
  • 4
  • 2
  • 2
  • 8
  • 0
  • 5
  • 9
  • 8
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
  • 4
  • 5
  • 7
  • 2
  • 5
  • 3
  • 5
  • 0
  • 7
  • 1
  • 4
  • 7
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
  • 7
  • 8
  • 6
  • 2
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
  • 7
  • 8
  • 6
  • 2
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 17/01/2019

Kỳ qsmt #00229 - Ngày 17/01/2019
  • 13
  • 14
  • 22
  • 34
  • 35
  • 55
  • 54
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

30.000.000.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.448.025.200 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 17/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 30.000.000.000 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 3.448.025.200 đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 16/01/2019

Kỳ qsmt #00389 - Ngày 16/01/2019
  • 01
  • 08
  • 14
  • 24
  • 31
  • 40
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

37.819.245.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 16/01/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 37.819.245.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 15/01/2019

Kỳ qsmt #00336 - Ngày 15/01/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
  • 3
  • 4
  • 1
  • 5
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
  • 0
  • 5
  • 9
  • 1
  • 1
  • 3
  • 0
  • 1
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
  • 4
  • 1
  • 7
  • 3
  • 3
  • 9
  • 0
  • 9
  • 6
  • 8
  • 0
  • 3
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
  • 3
  • 4
  • 1
  • 5
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
  • 3
  • 4
  • 1
  • 5
 100.000 đ  ...