KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 21/07/2019

Kỳ qsmt #00469 - Ngày 21/07/2019
 • 07
 • 08
 • 10
 • 24
 • 33
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

16.041.728.500 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 21/07/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 16.041.728.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 20/07/2019

Kỳ qsmt #00307 - Ngày 20/07/2019
 • 15
 • 18
 • 25
 • 32
 • 42
 • 52
 • 10
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

99.612.417.000 đ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

4.018.882.600 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 NGÀY 20/07/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 99.612.417.000 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.018.882.600đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 20/07/2019

Kỳ qsmt #00415 - Ngày 20/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 1
 • 4
 • 8
 • 9
 15.000.000 đ  ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 6
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2
 • 4
 • 7
 • 9
 6.500.000 đ  ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 7
 • 8
 • 9
 • 1
 • 6
 • 9
 • 6
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0
 • 0
 3.000.000đ  ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 1
 • 4
 • 8
 • 9
 1.000.000 đ ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 1
 • 4
 • 8
 • 9
 100.000 đ  ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 19/07/2019

Kỳ qsmt #00039 - Ngày 19/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 6
 • 7
 • 8
 • 5
 • 3
 • 7
Giải Nhì350.000 đ
 • 7
 • 9
 • 7
 • 9
 • 6
 • 9
 • 7
 • 8
 • 6
 • 0
 • 0
 • 5
Giải Ba210.000 đ
 • 5
 • 4
 • 2
 • 8
 • 9
 • 7
 • 6
 • 2
 • 9
 • 2
 • 5
 • 2
 • 0
 • 2
 • 0
 • 6
 • 1
 • 5
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 8
 • 6
 • 4
 • 4
 • 8
 • 5
 • 9
 • 0
 • 8
 • 3
 • 8
 • 3
 • 8
 • 6
 • 2
 • 4
 • 1
 • 4
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 0
 • 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 21/07/2019

Kỳ qsmt #00469 - Ngày 21/07/2019
 • 07
 • 08
 • 10
 • 24
 • 33
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

16.041.728.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 21/07/2019

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 6 số 16.041.728.500 đ
Giải nhất 5 số 10.000.000 đ
Giải nhì 4 số 300.000 đ
Giải ba 3 số 30.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 20/07/2019

Kỳ qsmt #00415 - Ngày 20/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả Giải Thưởng Số Lượng
Giải Nhất15 Triệu
 • 1
 • 4
 • 8
 • 9
15.000.000 đ ...
Giải Nhì6.5 Triệu
 • 6
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2
 • 4
 • 7
 • 9
6.500.000 đ ....
Giải Ba03 Triệu
 • 7
 • 8
 • 9
 • 1
 • 6
 • 9
 • 6
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0
 • 0
3.000.000đ ....
Khuyến Khích 11 Triệu
 • 1
 • 4
 • 8
 • 9
1.000.000 đ ....
Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 1
 • 4
 • 8
 • 9
100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT ngày

Kỳ qsmt - Ngày
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS NGÀY

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 20/07/2019

Kỳ qsmt #00307 - Ngày 20/07/2019
 • 15
 • 18
 • 25
 • 32
 • 42
 • 52
 • 10
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

99.612.417.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.018.882.600 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 20/07/2019

Giải thưởn g Trùng khớp Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1 6 số 99.612.417.000 đ
Jackport 2 5 số + 1 số đb 4.018.882.600đ
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000