KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 14/12/2018

Kỳ qsmt #00375 - Ngày 14/12/2018
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

14.424.640.000 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 14/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số14.424.640.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 13/12/2018

Kỳ qsmt #00214 - Ngày 13/12/2018
 • 02
 • 11
 • 14
 • 36
 • 49
 • 55
 • 53
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

47.620.664.400 đ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

4.047.739.950 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 NGÀY 13/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số47.620.664.400 đ
Jackport 25 số + 1 số đb4.047.739.950 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 13/12/2018

Kỳ qsmt #00321 - Ngày 13/12/2018
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 GiảiKết QuảGiải ThưởngSố Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 4
 • 4
 • 6
 • 8
 15.000.000 đ ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 7
 • 1
 • 3
 • 5
 • 5
 • 1
 • 2
 • 2
 6.500.000 đ ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 7
 • 7
 • 4
 • 4
 • 3
 • 0
 • 8
 • 4
 • 9
 • 9
 • 4
 • 8
 3.000.000đ ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 4
 • 4
 • 6
 • 8
 1.000.000 đ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 4
 • 4
 • 6
 • 8
 100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 14/12/2018

Kỳ qsmt #00375 - Ngày 14/12/2018
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

14.424.640.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 14/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số14.424.640.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 13/12/2018

Kỳ qsmt #00214 - Ngày 13/12/2018
 • 02
 • 11
 • 14
 • 36
 • 49
 • 55
 • 53
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

47.620.664.400 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.047.739.950 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 13/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số47.620.664.400 đ
Jackport 25 số + 1 số đb4.047.739.950 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D ngày 13/12/2018

Kỳ qsmt #00321 - Ngày 13/12/2018
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
 GiảiKết QuảGiải ThưởngSố Lượng
 Giải Nhất15 Triệu
 • 4
 • 4
 • 6
 • 8
 15.000.000 đ ...
 Giải Nhì6.5 Triệu
 • 7
 • 1
 • 3
 • 5
 • 5
 • 1
 • 2
 • 2
 6.500.000 đ ....
 Giải Ba03 Triệu
 • 7
 • 7
 • 4
 • 4
 • 3
 • 0
 • 8
 • 4
 • 9
 • 9
 • 4
 • 8
 3.000.000đ ....
 Khuyến Khích 11 Triệu
 • 4
 • 4
 • 6
 • 8
 1.000.000 đ....
 Khuyến Khích 2100 Ngàn
 • 4
 • 4
 • 6
 • 8
 100.000 đ ...

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 12/12/2018

Kỳ qsmt #00373 - Ngày 12/12/2018
 • 01
 • 03
 • 11
 • 15
 • 27
 • 30
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

13.234.739.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 12/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport6 số13.234.739.000 đ
Giải nhất5 số10.000.000
Giải nhì4 số300.000
Giải ba3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 11/12/2018

Kỳ qsmt #00213 - Ngày 11/12/2018
 • 01
 • 05
 • 11
 • 37
 • 39
 • 44
 • 31
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

45.711.703.650 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.835.633.200 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 11/12/2018

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiải thưởng
Jackport 16 số45.711.703.650 đ
Jackport 25 số + 1 số đb3.835.633.200 đ
Giải nhất5 số40.000.000
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000