XS Power 6/55 – Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott chuẩn nhất. Có video trực tiếp quay số mở thưởng xổ số Power 6/55. XS Power đã xem là trúng

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 16/01/2018

Kỳ qsmt #00073 - Ngày qsmt : 16/01/2018
 • 06
 • 27
 • 33
 • 41
 • 42
 • 49
 • 22
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

236.891.603.100 đ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

3.779.321.100 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 NGÀY 16/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số236.891.603.100
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.000.000.000
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 13/01/2018

Kỳ qsmt #00072 - Ngày qsmt : 13/01/2018
 • 03
 • 21
 • 25
 • 26
 • 51
 • 55
 • 37
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

229.877.713.2 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 13/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số229.877.713.2
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.000.000.000
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 11/01/2018

Kỳ qsmt #00071 - Ngày qsmt : 11/01/2018
 • 04
 • 07
 • 30
 • 35
 • 37
 • 45
 • 01
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

223.764.257.100 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 11/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số223.764.257.100
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.000.000.000
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 09/01/2018

Kỳ qsmt #00070 - Ngày qsmt : 09/01/2018
 • 18
 • 25
 • 28
 • 46
 • 50
 • 51
 • 15
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

213.511.359.900 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.680.692.100 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 09/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số213.511.359.900
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.680.692.100
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 06/01/2018

Kỳ qsmt #00068 - Ngày qsmt : 06/01/2018
 • 04
 • 11
 • 24
 • 35
 • 41
 • 45
 • 17
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

198.519.424.050 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.639.438.200 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 06/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số198.519.424.050
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.639.438.200
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 04/01/2018

Kỳ qsmt #00068 - Ngày qsmt : 04/01/2018
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

198.519.424.050 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.639.438.200 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 04/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số198.519.424.050
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.639.438.200
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 02/01/2018

Kỳ qsmt #00067 - Ngày qsmt : 02/01/2018
 • 04
 • 07
 • 08
 • 34
 • 37
 • 47
 • 24
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

192.764.480.250 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 02/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số192.764.480.250
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.000.000.000
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 30/12/2017

Kỳ qsmt #00066 - Ngày qsmt : 30/12/2017
 • 08
 • 09
 • 36
 • 37
 • 39
 • 50
 • 07
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

185.756.375.100 đ

Giá trị giải jackport 2 :

7.793.640.900 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 30/12/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số185.756.375.100
Jackport 2 5  số + 1  số đb7.793.640.900
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 28/12/2017

Kỳ qsmt #00065 - Ngày qsmt : 28/12/2017
 • 07
 • 18
 • 26
 • 29
 • 31
 • 35
 • 34
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

179.085.637.200 đ

Giá trị giải jackport 2 :

7.052.447.800 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 28/12/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số179.085.637.200
Jackport 2 5  số + 1  số đb7.052.447.800
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 26/12/2017

Kỳ qsmt #00064 - Ngày qsmt : 26/12/2017
 • 07
 • 11
 • 13
 • 18
 • 26
 • 42
 • 49
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

172.865.880.750 đ

Giá trị giải jackport 2 :

6.361.363.750 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 26/12/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số172.865.880.750
Jackport 2 5  số + 1  số đb5.125.685.950
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000