KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 24/02/2018

Kỳ qsmt #00089 - Ngày qsmt : 24/02/2018
 • 05
 • 07
 • 24
 • 32
 • 45
 • 49
 • 01
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

300.000.000.000 đ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 NGÀY 24/02/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số300.000.000.000
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.000.000.000
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 23/02/2018

Kỳ qsmt #00249 - Ngày qsmt : 23/02/2018
 • 05
 • 16
 • 19
 • 23
 • 29
 • 37
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

22.715.192.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 23/02/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số22.715.192.500
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 22/02/2018

Kỳ qsmt #00087 - Ngày qsmt : 22/02/2018
 • 11
 • 14
 • 32
 • 36
 • 42
 • 48
 • 20
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

300.000.000.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

5.771.383.800 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 22/02/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số300.000.000.000
Jackport 2 5  số + 1  số đb5.771.383.800
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 21/02/2018

Kỳ qsmt #00248 - Ngày qsmt : 21/02/2018
 • 18
 • 23
 • 24
 • 26
 • 29
 • 33
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

19.454.641.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 21/02/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số19.454.641.500
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 14/02/2018

Kỳ qsmt #00246 - Ngày qsmt : 14/02/2018
 • 12
 • 31
 • 32
 • 34
 • 35
 • 43
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

17.174.625.000

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 14/02/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số17.174.625.000
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 13/02/2018

Kỳ qsmt #00085 - Ngày qsmt : 13/02/2018
 • 09
 • 25
 • 26
 • 30
 • 42
 • 54
 • 19
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

300.000.000.000đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 13/02/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số300.000.000.000
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.000.000.000
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 11/02/2018

Kỳ qsmt #00245 - Ngày qsmt : 11/02/2018
 • 05
 • 19
 • 27
 • 32
 • 41
 • 45
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

12.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 11/02/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số12.000.000.000
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 10/02/2018

Kỳ qsmt #00084 - Ngày qsmt : 10/02/2018
 • 08
 • 10
 • 19
 • 25
 • 36
 • 46
 • 07
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

300.000.000.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.861.800.350 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 10/02/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số300.000.000.000
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.861.800.350
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 09/02/2018

Kỳ qsmt #00244 - Ngày qsmt : 09/02/2018
 • 02
 • 10
 • 14
 • 19
 • 23
 • 37
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

26.011.855.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 09/02/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số26.011.855.000
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 08/02/2018

Kỳ qsmt #00083 - Ngày qsmt : 08/02/2018
 • 21
 • 22
 • 29
 • 37
 • 41
 • 50
 • 33
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

300.000.000.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 08/02/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số300.000.000.000
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.000.000.000
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000