KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 20/01/2018

Kỳ qsmt #00075 - Ngày qsmt : 20/01/2018
 • 02
 • 07
 • 15
 • 16
 • 41
 • 45
 • 19
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

256.090.121.850 đ

( Ước Tính )

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI POWER 6/55 NGÀY 20/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số256.090.121.850
Jackport 2 5  số + 1  số đb4.948.803.450
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 19/01/2018

Kỳ qsmt #00235 - Ngày qsmt : 19/01/2018
 • 02
 • 04
 • 27
 • 28
 • 31
 • 36
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

46.117.073.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 19/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số46.117.073.000
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 18/01/2018

Kỳ qsmt #00074 - Ngày qsmt : 18/01/2018
 • 12
 • 24
 • 28
 • 30
 • 36
 • 39
 • 15
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

247.416.944.250 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.948.803.450 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 18/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số247.416.944.250
Jackport 2 5  số + 1  số đb4.948.803.450
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 17/01/2018

Kỳ qsmt #00234 - Ngày qsmt : 17/01/2018
 • 09
 • 10
 • 12
 • 22
 • 27
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

38.977.908.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 17/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số38.977.908.000
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 16/01/2018

Kỳ qsmt #00073 - Ngày qsmt : 16/01/2018
 • 06
 • 27
 • 33
 • 41
 • 42
 • 49
 • 22
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

236.891.603.100 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.779.321.100 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 16/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số236.891.603.100
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.000.000.000
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 14/01/2018

Kỳ qsmt #00233 - Ngày qsmt : 14/01/2018
 • 01
 • 06
 • 10
 • 29
 • 32
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

38.977.908.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 14/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số38.977.908.000
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 13/01/2018

Kỳ qsmt #00072 - Ngày qsmt : 13/01/2018
 • 03
 • 21
 • 25
 • 26
 • 51
 • 55
 • 37
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

229.877.713.2 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 13/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số229.877.713.2
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.000.000.000
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 12/01/2018

Kỳ qsmt #00232 - Ngày qsmt : 12/01/2018
 • 04
 • 08
 • 17
 • 23
 • 27
 • 34
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

26.791.424.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 12/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số26.791.424.500
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 11/01/2018

Kỳ qsmt #00071 - Ngày qsmt : 11/01/2018
 • 04
 • 07
 • 30
 • 35
 • 37
 • 45
 • 01
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

223.764.257.100 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 11/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số223.764.257.100
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.000.000.000
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 10/01/2018

Kỳ qsmt #00231 - Ngày qsmt : 10/01/2018
 • 06
 • 18
 • 21
 • 22
 • 37
 • 45
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

22.694.481.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 10/01/2018

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số22.694.481.500
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000