KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 18/08/2017

Kỳ qsmt #00169 - Ngày qsmt : 18/08/2017
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
( Các con số không cần theo đúng thứ tự )

Giá trị giải jackport :

14.511.266.500 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 18/08/2017

Giải thưởng Trùng khớp  Số lượng giải Giải thưởng
Jackport  6 số 14.511.266.500
Giải nhất  5 số 10.000.000
Giải nhì  4 số 300.000
Giải ba  3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 17/08/2017

Kỳ qsmt #00008 - Ngày qsmt : 17/08/2017
 • 11
 • 12
 • 20
 • 30
 • 32
 • 34
 • 53
( Các con số không cần theo đúng thứ tự )

Giá trị giải jackport 1 :

36.713.676.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.745.964.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 17/08/2017

Giải thưởng Trùng khớp  Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1  6 số 36.713.676.000
Jackport 2  5  số + 1  số đb 3.745.964.000
Giải nhất  5 số 40.000.000
Giải nhì  4 số 500.000
Giải ba  3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 16/08/2017

Kỳ qsmt #00168 - Ngày qsmt : 16/08/2017
 • 06
 • 11
 • 15
 • 19
 • 22
 • 41
( Các con số không cần theo đúng thứ tự )

Giá trị giải jackport :

12.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 16/08/2017

Giải thưởng Trùng khớp  Số lượng giải Giải thưởng
Jackport  6 số 12.000.000.000
Giải nhất  5 số 10.000.000
Giải nhì  4 số 300.000
Giải ba  3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 15/08/2017

Kỳ qsmt #00007 - Ngày qsmt : 15/08/2017
 • 07
 • 11
 • 19
 • 32
 • 33
 • 51
 • 30
( Các con số không cần theo đúng thứ tự )

Giá trị giải jackport 1 :

35.666.199.750 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.629.577.750 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 15/08/2017

Giải thưởng Trùng khớp  Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1  6 số 35.666.199.750
Jackport 2  5  số + 1  số đb 3.629.577.750
Giải nhất  5 số 40.000.000
Giải nhì  4 số 500.000
Giải ba  3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 13/08/2017

Kỳ qsmt #00167 - Ngày qsmt : 13/08/2017
 • 06
 • 01
 • 07
 • 03
 • 16
 • 18
( Các con số không cần theo đúng thứ tự )

Giá trị giải jackport :

21.279.857.000

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 13/08/2017

Giải thưởng Trùng khớp  Số lượng giải Giải thưởng
Jackport  6 số 21.279.857.000
Giải nhất  5 số 10.000.000
Giải nhì  4 số 300.000
Giải ba  3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 12/08/2017

Kỳ qsmt #00006 - Ngày qsmt : 12/08/2017
 • 06
 • 16
 • 20
 • 32
 • 38
 • 51
 • 34
( Các con số không cần theo đúng thứ tự )

Giá trị giải jackport 1 :

34.588.091.550 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.509.787.950 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 12/08/2017

Giải thưởng Trùng khớp  Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1  6 số 34.588.091.550
Jackport 2  5  số + 1  số đb 3.509.787.950
Giải nhất  5 số 40.000.000
Giải nhì  4 số 500.000
Giải ba  3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 11/08/2017

Kỳ qsmt #00166 - Ngày qsmt : 11/08/2017
 • 01
 • 12
 • 19
 • 35
 • 36
 • 41
( Các con số không cần theo đúng thứ tự )

Giá trị giải jackport :

18.094.934.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 11/08/2017

Giải thưởng Trùng khớp  Số lượng giải Giải thưởng
Jackport  6 số 18.094.934.500
Giải nhất  5 số 10.000.000
Giải nhì  4 số 300.000
Giải ba  3 số 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 10/08/2017

Kỳ qsmt #00005 - Ngày qsmt : 10/08/2017
 • 10
 • 11
 • 19
 • 41
 • 50
 • 54
 • 03
( Các con số không cần theo đúng thứ tự )

Giá trị giải jackport 1 :

33.415.353.750 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.379.483.750 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 10/08/2017

Giải thưởng Trùng khớp  Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1  6 số 33.415.353.750
Jackport 2  5  số + 1  số đb 3.379.483.750
Giải nhất  5 số 40.000.000
Giải nhì  4 số 500.000
Giải ba  3 số 50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 09/08/2017

Kỳ qsmt #00165 - Ngày qsmt : 09/08/2017
 • 11
 • 19
 • 22
 • 24
 • 25
 • 31
( Các con số không cần theo đúng thứ tự )

Giá trị giải jackport :

14.758.481.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 09/08/2017

Giải thưởng Trùng khớp  Số lượng giải Giải thưởng
Jackport  6 số 0 18.094.934.500
Giải nhất  5 số 41 10.000.000
Giải nhì  4 số 1884 300.000
Giải ba  3 số 32403 30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 08/08/2017

Kỳ qsmt #00004 - Ngày qsmt : 08/08/2017
 • 19
 • 36
 • 39
 • 41
 • 46
 • 51
 • 38
( Các con số không cần theo đúng thứ tự )

Giá trị giải jackport 1 :

31.903.413.600 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.211.490.400 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 08/08/2017

Giải thưởng Trùng khớp  Số lượng giải Giải thưởng
Jackport 1  6 số 31.903.413.600
Jackport 2  5  số + 1  số đb 3.211.490.400
Giải nhất  5 số 40.000.000
Giải nhì  4 số 500.000
Giải ba  3 số 50.000