KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 17/12/2017

Kỳ qsmt #00221 - Ngày qsmt : 17/12/2017
 • 04
 • 07
 • 16
 • 27
 • 40
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

58.946.980.500 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 17/12/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số58.946.980.500
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 16/12/2017

Kỳ qsmt #00060 - Ngày qsmt : 16/12/2017
 • 05
 • 23
 • 37
 • 41
 • 43
 • 53
 • 25
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

150.431.996.550 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.868.709.950 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 16/12/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số150.431.996.550
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.868.709.950
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 15/12/2017

Kỳ qsmt #00220 - Ngày qsmt : 15/12/2017
 • 13
 • 14
 • 17
 • 24
 • 28
 • 43
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

52.263.301.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 15/12/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số52.263.301.500
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 14/12/2017

Kỳ qsmt #00059 - Ngày qsmt : 14/12/2017
 • 11
 • 12
 • 22
 • 28
 • 46
 • 50
 • 07
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

145.563.767.850 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.327.795.650 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 14/12/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số145.563.767.850
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.327.795.650
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 13/12/2017

Kỳ qsmt #00219 - Ngày qsmt : 13/12/2017
 • 04
 • 07
 • 19
 • 24
 • 32
 • 38
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

46.141.752.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 13/12/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số46.141.752.000
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 12/12/2017

Kỳ qsmt #00058 - Ngày qsmt : 12/12/2017
 • 06
 • 07
 • 08
 • 21
 • 32
 • 39
 • 27
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

142.613.607.000 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 12/12/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số142.613.607.000
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.000.000.000
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 09/12/2017

Kỳ qsmt #00056 - Ngày qsmt : 09/12/2017
 • 05
 • 34
 • 35
 • 42
 • 49
 • 52
 • 21
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

139.974.556.350 đ

Giá trị giải jackport 2 :

3.000.000.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 09/12/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số139.974.556.350
Jackport 2 5  số + 1  số đb3.000.000.000
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 08/12/2017

Kỳ qsmt #00216 - Ngày qsmt : 08/12/2017
 • 02
 • 11
 • 15
 • 32
 • 40
 • 44
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

35.307.952.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 08/12/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số35.307.952.000
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 07/12/2017

Kỳ qsmt #000055 - Ngày qsmt : 07/12/2017
 • 03
 • 14
 • 26
 • 35
 • 44
 • 54
 • 25
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

135.897.635.550 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.298.782.050 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 07/12/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số135.897.635.550
Jackport 2 5  số + 1  số đb4.298.782.050
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 06/12/2017

Kỳ qsmt #00215 - Ngày qsmt : 06/12/2017
 • 03
 • 07
 • 29
 • 31
 • 34
 • 43
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

30.094.115.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 06/12/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số30.094.115.000
Giải nhất 5 số …10.000.000
Giải nhì 4 số …300.000
Giải ba 3 số …30.000