KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 20/10/2017

Kỳ qsmt #00196 - Ngày qsmt : 20/10/2017
 • 02
 • 18
 • 25
 • 33
 • 36
 • 42
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

12.000.000.000 đ

( Ước Tính )

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MEGA 6/45 NGÀY 20/10/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số12.000.000.000 đ
Giải nhất 5 số10.000.000
Giải nhì 4 số300.000
Giải ba 3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 19/10/2017

Kỳ qsmt #00035 - Ngày qsmt : 19/10/2017
 • 06
 • 15
 • 17
 • 24
 • 40
 • 45
 • 39
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

74.830.295.100 đ

Giá trị giải jackport 2 :

5.186.673.900 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 19/10/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số74.830.295.100
Jackport 2 5  số + 1  số đb5.186.673.900
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 18/10/2017

Kỳ qsmt #00194 - Ngày qsmt : 18/10/2017
 • 16
 • 24
 • 32
 • 36
 • 37
 • 40
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

43.087.021.500 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 18/10/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số43.087.021.500
Giải nhất 5 số10.000.000
Giải nhì 4 số300.000
Giải ba 3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 17/10/2017

Kỳ qsmt #00034 - Ngày qsmt : 17/10/2017
 • 01
 • 26
 • 36
 • 40
 • 50
 • 54
 • 31
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

72.079.404.600 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.881.019.400 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 17/10/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số72.079.404.600
Jackport 2 5  số + 1  số đb4.881.019.400
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 15/10/2017

Kỳ qsmt #00194 - Ngày qsmt : 15/10/2017
 • 02
 • 09
 • 14
 • 21
 • 35
 • 40
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

36.463.490.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 15/10/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số36.463.490.000
Giải nhất 5 số10.000.000
Giải nhì 4 số300.000
Giải ba 3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 14/10/2017

Kỳ qsmt #00033 - Ngày qsmt : 14/10/2017
 • 14
 • 18
 • 29
 • 35
 • 44
 • 49
 • 54
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

69.615.950.250 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.607.302.250 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 14/10/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số69.615.950.250
Jackport 2 5  số + 1  số đb4.607.302.250
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 13/10/2017

Kỳ qsmt #00193 - Ngày qsmt : 13/10/2017
 • 10
 • 13
 • 20
 • 21
 • 25
 • 36
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

30.674.931.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 13/10/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số30.674.931.000
Giải nhất 5 số10.000.000
Giải nhì 4 số300.000
Giải ba 3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 12/10/2017

Kỳ qsmt - Ngày qsmt : 12/10/2017
 • 05
 • 08
 • 11
 • 31
 • 37
 • 42
 • 52
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

67.375.253.100 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.358.335.900 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 12/10/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số67.375.253.100
Jackport 2 5  số + 1  số đb4.358.335.900
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 VIETLOTT ngày 11/10/2017

Kỳ qsmt #00192 - Ngày qsmt : 11/10/2017
 • 04
 • 11
 • 14
 • 15
 • 19
 • 26
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport :

24.467.091.000 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS MEGA 6/45 NGÀY 11/10/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 6 số24.467.091.000
Giải nhất 5 số10.000.000
Giải nhì 4 số300.000
Giải ba 3 số30.000

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT ngày 10/10/2017

Kỳ qsmt #00031 - Ngày qsmt : 10/10/2017
 • 29
 • 33
 • 43
 • 44
 • 45
 • 50
 • 41
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )

Giá trị giải jackport 1 :

64.573.341.150 đ

Giá trị giải jackport 2 :

4.047.012.350 đ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI XS POWER 6/55 NGÀY 10/10/2017

Giải thưởngTrùng khớp Số lượng giảiGiải thưởng
Jackport 1 6 số64.573.341.150
Jackport 2 5  số + 1  số đb4.047.012.350
Giải nhất 5 số40.000.000
Giải nhì 4 số500.000
Giải ba 3 số50.000